Svetski izveštaj Jehovinih svedoka za službenu 2018. godinu

Informišite se o svetskom propovedničkom delu Jehovinih svedoka u periodu od septembra 2017. do avgusta 2018.

Izveštaj za 2018.

Ovaj godišnji izveštaj sadrži informacije o aktivnostima Jehovinih svedoka širom sveta.

Izveštaj po zemljama i teritorijama za 2018.

Saznajte broj Svedoka, krštenih, prisutnih na Spomen-svečanosti i slično.

Saznajte više

UOBIČAJENA PITANJA

Koliko u svetu ima Jehovinih svedoka?

Saznajte kako određujemo broj svojih članova.

UOBIČAJENA PITANJA

Zašto Jehovini svedoci idu od vrata do vrata?

Saznajte šta je Isus rekao svojim prvim učenicima da rade.