Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

5. LEKCIJA

Šta će Bog učiniti za ljude?

Šta će Bog učiniti za ljude?

1. Zašto je Bog stvorio zemlju?

Jehova je zemlju stvorio za ljude. Prema tome, prvi ljudi, Adam i Eva, nisu bili stvoreni da žive na nebu – Bog je već stvorio anđele da tamo prebivaju (Jov 38:4, 7). Zato je Bog prvog čoveka smestio u predivan raj poznat kao edenski vrt (Postanak 2:15-17). Njemu i njegovom budućem potomstvu Jehova je pružio mogućnost da večno žive na zemlji. Pročitajte Psalam 37:29; 115:16.

U početku je samo edenski vrt bio raj. Bog je nameravao da se potomstvo prvog ljudskog para raširi po celoj zemlji. S vremenom bi celu planetu pretvorili u raj (Postanak 1:28). Zemlja nikad neće biti uništena i uvek će biti dom ljudima. Pročitajte Psalam 104:5.

Pogledajte kratak film Zašto je Bog stvorio zemlju?

2. Zašto zemlja danas nije raj?

Adam i Eva nisu bili poslušni Bogu i zato su izbačeni iz edenskog vrta. Ljudi su izgubili priliku da žive u raju i nikad nisu uspeli da sami stvore raj na zemlji. Biblija kaže da je zemlja „predata u ruke zlima“ (Jov 9:24). Pročitajte Postanak 3:23, 24.

Da li to znači da je Jehova digao ruke od ljudi? Ni u kom slučaju! Bog je svemoćan i njegove namere nikad ne propadaju (Isaija 45:18). On će podariti ljudima sve što je od početka želeo da imaju. Pročitajte Psalam 37:11, 34.

3. Kako će raj biti obnovljen?

Raj na zemlji će biti obnovljen tokom vladavine Isusa, Kralja Božjeg Kraljevstva. U ratu koji se u Bibliji naziva Armagedon, Isus će voditi vojsku Božjih anđela i uništiti sve koji se suprotstavljaju Bogu. Zatim će baciti Satanu u zatočeništvo na hiljadu godina. Božji narod će preživeti to uništenje jer će ga Isus voditi i štititi. Oni će večno živeti u raju na zemlji. Pročitajte Otkrivenje 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kada će patnji doći kraj?

Možda ste se već pitali kada će Bog ukloniti zlo sa zemlje. Isus nam je dao „znak“ po kome ćemo znati da se bliži kraj sveg zla. Sadašnje stanje u svetu preti opstanku čovečanstva i pokazuje da živimo u vreme „svršetka ovog poretka“. Pročitajte Mateja 24:3, 7-14, 21, 22.

Isus će hiljadu godina vladati s neba nad zemljom i za to vreme će okončati svu patnju (Isaija 9:6, 7; 11:9). Osim što je Kralj, on će služiti i kao Prvosveštenik i pomoći će ljudima koji vole Boga da postanu savršeni. Tako će Bog posredstvom Isusa ukloniti bolest, starost i smrt. Pročitajte Isaiju 25:8; 33:24.

5. Ko će živeti u budućem raju?

U Dvorani Kraljevstva ćete upoznati ljude koji vole Boga i žele da nauče kako da mu ugode

U raju će živeti ljudi koji su poslušni Bogu (1. Jovanova 2:17). Isus je poslao svoje sledbenike da traže ljude dobra srca i pouče ih kako da ugode Bogu. Danas Jehova priprema milione ljudi za život u budućem raju na zemlji (Sofonija 2:3). Oni u dvoranama Jehovinih svedoka uče kako da budu bolji muževi i žene, očevi i majke. Deca i roditelji zajedno uče o Bogu i o tome kako im saveti iz Biblije mogu poboljšati život. Pročitajte Miheja 4:1-4.