Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

8. LEKCIJA

Zašto Bog dopušta zlo i patnju?

Zašto Bog dopušta zlo i patnju?

1. Kako se zlo pojavilo?

Bog je ljudima dao dovoljno vremena da vladaju i jasno je da oni nisu u stanju da reše probleme koji pogađaju čovečanstvo

Zlo se pojavilo na zemlji kada je izgovorena prva laž. Nju je izgovorio Satana. On je u početku bio savršen anđeo, ali „nije ostao postojan u istini“ (Jovan 8:44). Poželeo je slavu koja pripada samo Bogu. Satana je slagao prvu ženu, Evu, i ubedio je da posluša njega umesto Boga. Adam se pridružio Evi i takođe bio neposlušan Bogu. Taj pogrešan korak doveo je do patnje i smrti. Pročitajte Postanak 3:1-6, 19.

Kada je nagovorio Evu da bude neposlušna Bogu, Satana je pokrenuo pobunu protiv Božje vrhovne vlasti. Veći deo čovečanstva mu se pridružio u tome. Tako je Satana postao „vladar ovog sveta“. Pročitajte Jovana 14:30 i 1. Jovanovu 5:19.

2. Da li je Bog ljude i anđele stvorio s greškom?

Sva Božja dela su savršena. S obzirom na to, ljudi i anđeli, koje je on stvorio, mogli su da mu budu savršeno poslušni (Ponovljeni zakoni 32:4, 5). Bog nas je stvorio sa slobodom da biramo da li ćemo činiti dobro ili zlo. Ta sloboda nam pruža priliku da pokažemo da ga volimo. Pročitajte Jakovljevu 1:13-15 i 1. Jovanovu 5:3.

3. Zašto Bog dopušta da patnja traje?

Jehova je dopustio da pobuna protiv njegove vrhovne vlasti traje određeno vreme. Zašto? Da bi se dokazalo da za ljude nije dobro da vladaju nezavisno od Boga (Propovednik 7:29; 8:9). Nakon 6 000 godina ljudske istorije, to je sasvim jasno. Ljudske vlasti nisu uspele da iskorene rat, kriminal, nepravdu i bolest. Pročitajte Jeremiju 10:23 i Rimljanima 9:17.

S druge strane, Božja vlast donosi samo dobro onima koji je prihvataju (Isaija 48:17, 18). Uskoro će Jehova okončati sve ljudske vlasti. Na zemlji će živeti samo oni koji su se opredelili za Božju vlast (Isaija 11:9). Pročitajte Danila 2:44.

Pogledajte kratak film Zašto Bog dopušta da patnja traje?

4. Koja nam se prilika pruža zahvaljujući Božjem strpljenju?

Satana je tvrdio da niko neće služiti Jehovi iz nesebične ljubavi. To je laž koju i vi možete opovrgnuti. Bog je strpljiv i svima nam pruža priliku da pokažemo da li smo za njegovu ili za ljudsku vlast. Naš način života otkriva šta smo izabrali. Pročitajte Jova 1:8-12 i Poslovice 27:11.

5. Kako pokazujemo da smo izabrali Božju vlast?

Naše odluke otkrivaju da li smo za Božju vlast

Tako što iz Božje Reči, Biblije, učimo kako treba da služimo Bogu i zatim to i činimo (Jovan 4:23). Ako se po uzoru na Isusa ne mešamo u politiku i ratove, pokazujemo da nismo za Sataninu vlast. Pročitajte Jovana 17:14.

Satana koristi svoju moć da bi nemoralan, štetan način života prikazao kao nešto poželjno. Kad okrenemo leđa takvom životu, neki naši prijatelji i rođaci mogu nas ismevati ili nam se protiviti (1. Petrova 4:3, 4). Zato je pred nama izbor. Da li ćemo se pridružiti ljudima koji vole Boga? Da li ćemo slušati njegove mudre zakone, koje nam je dao iz ljubavi? Ako to činimo, dokazujemo da je Satana lagao kada je tvrdio da u teškoćama niko neće biti poslušan Bogu. Pročitajte 1. Korinćanima 6:9, 10; 15:33.

Pošto Bog voli ljude, možemo biti sigurni da će okončati zlo i patnju. Oni koji veruju u to živeće večno na zemlji. Pročitajte Jovana 3:16.