Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

12. LEKCIJA

Kako se možete približiti Bogu?

Kako se možete približiti Bogu?

1. Da li Bog sluša sve molitve?

Bog želi da mu se ljudi približe i zato ih poziva da mu se mole (Psalam 65:2). Ali on ne uslišava svaku molitvu. Na primer, čovek koji je grub prema svojoj ženi ne može da računa na to da će ga Bog saslušati (1. Petrova 3:7). Takođe, kada su Izraelci uporno činili zlo, Bog nije hteo da sluša njihove molitve. Pa ipak, Bog će čuti čak i one koji su počinili ozbiljne grehe ukoliko se kaju. Nema sumnje da je molitva posebna čast. Pročitajte Isaiju 1:15; 55:7.

Pogledajte kratak film Da li Bog sluša sve molitve?

2. Kako treba da se molimo?

Pošto molitve upućujemo samo onom koga smatramo Bogom, treba da se molimo jedino našem Stvoritelju, Jehovi (Matej 4:10; 6:9). Budući da smo grešni, treba da mu se obraćamo u Isusovo ime jer nas je on svojom smrću otkupio od greha (Jovan 14:6). Jehova ne želi da ponavljamo napamet naučene molitve ili da ih čitamo iz molitvenika, već želi da se molimo iz srca. Pročitajte Mateja 6:7 i Filipljanima 4:6, 7.

Naš Stvoritelj čuje i kad mu se molimo u sebi (1. Samuilova 1:12, 13). On nas poziva da mu se molimo u svakoj prilici, na primer na početku i na kraju dana, pre obroka i kada se suočavamo s problemima. Pročitajte Psalam 55:22 i Mateja 15:36.

3. Zašto se hrišćani sastaju?

Nije lako približiti se Bogu zato što živimo među ljudima koji ne veruju u njega i rugaju se njegovom obećanju da će na zemlji biti mir (2. Timoteju 3:1, 4; 2. Petrova 3:3, 13). Prema tome, naši suvernici su nam potrebni, a i mi njima. Pročitajte Jevrejima 10:24, 25.

Ako se družimo sa onima koji vole Boga, biće nam lakše da se približimo Bogu. Sastanci Jehovinih svedoka su lepa prilika da se ohrabrimo verom drugih. Pročitajte Rimljanima 1:11, 12.

4. Kako se možete približiti Bogu?

Jehovi se možete približiti ako razmišljate o onome što ste naučili iz njegove Reči, o njegovim postupcima, savetima i obećanjima. Kad duboko razmišljamo i molimo se, bolje razumemo koliko nas Bog voli i koliko je mudar. Pročitajte Isusa Navina 1:8 i Psalam 1:1-3.

S Bogom možete biti bliski samo ako mu verujete. Ali vera je poput biljke kojoj je potrebna nega. Svoju veru možete negovati tako što ćete se uvek iznova podsećati zašto u nešto verujete. Pročitajte Mateja 4:4 i Jevrejima 11:1, 6.

5. Zašto je dobro da budemo Božji prijatelji?

Jehovi je stalo do onih koji ga vole. Štiti nas od svega što može ugroziti našu veru i nadu u večni život (Psalam 91:1, 2, 7-10). Skreće nam pažnju na sve što bi nam moglo narušiti zdravlje i sreću. Jehova nas uči najboljem načinu života. Pročitajte Psalam 73:27, 28 i Jakovljevu 4:4, 8.