Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

10. LEKCIJA

Kako prepoznati pravu religiju?

Kako prepoznati pravu religiju?

1. Postoji li samo jedna prava religija?

„Čuvajte se lažnih proroka.“ (MATEJ 7:15)

Isus je svojim sledbenicima rekao da postoji samo jedna prava religija. Ona se može uporediti s putem koji vodi u večni život. Isus je rekao da malo ljudi ide tim putem (Matej 7:14). Bog podržava samo religiju u kojoj se poštuje njegova Reč. Sve prave Božje sluge imaju ista verovanja. Pročitajte Jovana 4:23, 24; 14:6 i Efešanima 4:4, 5.

Pogledajte kratak film Da li Bog prihvata sve religije?

2. Na šta je Isus upozorio hrišćane?

„Oni tvrde da poznaju Boga, ali ga se odriču svojim delima.“ (TITU 1:16)

Isus je upozorio na to da će lažni proroci iskvariti hrišćanstvo. Oni se predstavljaju kao prave Božje sluge, a njihove crkve tvrde da su hrišćanske. Ali njihova dela govore drugačije. Činjenica je da samo prava religija stvara prave hrišćane i oni su prepoznatljivi po svojim osobinama i načinu života. Pročitajte Mateja 7:13-23.

3. Po čemu se prepoznaju pravi vernici?

Razmislite o ovih pet obeležja:

  • Pravi vernici poštuju Bibliju kao Božju Reč. Trude se da žive po njenim načelima. Zato se prava religija razlikuje od religija koje se zasnivaju na ljudskim idejama (Matej 15:7-9). Pravi vernici ne propovedaju jedno, a rade drugo. Pročitajte Jovana 17:17 i 2. Timoteju 3:16, 17.

  • Pravi Isusovi sledbenici odaju čast Božjem imenu, Jehova. Isus je odavao čast Božjem imenu tako što ga je objavljivao. Pomagao je ljudima da upoznaju Boga i poučavao ih da se mole za to da se njegovo ime sveti (Matej 6:9). Koja religija u vašem kraju pridaje naročitu pažnju Božjem imenu? Pročitajte Jovana 17:26 i Rimljanima 10:13, 14.

  • Pravi hrišćani propovedaju o Božjem Kraljevstvu. Bog je poslao Isusa da propoveda dobru vest o Kraljevstvu. Ono je jedina nada za čovečanstvo. Isus je govorio o njemu do poslednjeg trenutka svog života na zemlji (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43). Rekao je da će njegovi sledbenici propovedati isto to. Ako vam neko priđe da bi razgovarao s vama o Božjem Kraljevstvu, šta biste zaključili, kojoj religiji verovatno pripada? Pročitajte Mateja 24:14.

  • Isusovi sledbenici nisu deo ovog zlog sveta. Možete ih prepoznati po tome što se ne mešaju u politiku i ni u kakve sukobe i rasprave o socijalnim pitanjima (Jovan 17:16; 18:36). Osim toga, ne prihvataju štetne stavove i navike uobičajene u današnjem svetu. Pročitajte Jakovljevu 4:4.

  • Pravi hrišćani vole jedni druge. Oni su iz Božje Reči naučili da poštuju ljude svih nacionalnosti i rasa. Dok lažna religija svesrdno podupire ratove, prave Božje sluge odbijaju da to čine (Mihej 4:1-3). Pravi hrišćani nesebično koriste svoje vreme i sredstva da bi pomagali drugima i tešili ih. Pročitajte Jovana 13:34, 35 i 1. Jovanovu 4:20.

4. Da li prepoznajete pravu religiju?

Koja religija temelji sva svoja učenja na Božjoj Reči, odaje čast Božjem imenu i objavljuje Božje Kraljevstvo kao jedinu nadu za čovečanstvo? Ko voli sve ljude i ne podupire ratove? Do kakvog ste zaključka došli? Pročitajte 1. Jovanovu 3:10-12.