Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

6. LEKCIJA

Postoji li nada za umrle?

Postoji li nada za umrle?

1. Šta Božja Reč kaže o tome?

Kada je Isus stigao u Vitaniju blizu Jerusalima, njegov prijatelj Lazar je već četiri dana bio mrtav. Isus je otišao do njegovog groba zajedno s Martom i Marijom, sestrama preminulog. Ubrzo se okupilo mnoštvo ljudi. Možete li zamisliti Martinu i Marijinu radost kada je Isus oživeo Lazara? Pročitajte Jovana 11:21-24, 38-44.

Marti je već bilo poznato da postoji nada za umrle. Znala je da će ih Jehova uskrsnuti da bi ponovo živeli na zemlji. Pročitajte Jova 14:14, 15.

2. U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

Bog je rekao Adamu: „[Ti] si prah i u prah ćeš se vratiti.“ (POSTANAK 3:19)

Ljudi su stvoreni od zemaljskog praha (Postanak 2:7; 3:19). Budući da smo materijalna stvorenja, mi nemamo dušu koja kad umremo napušta naše telo i nastavlja da živi. Mozak nakon smrti prestaje da funkcioniše i sve naše misli i osećanja nestaju. Zato Lazar nije ništa rekao o vremenu dok je bio mrtav, jer mrtvi nisu svesni ničega. Pročitajte Propovednika 9:5, 6, 10.

Da li Bog muči ljude u paklu? Pošto Biblija kaže da mrtvi nisu svesni ničega, sasvim je jasno da je učenje o paklu laž koja baca ljagu na Boga. Njemu je odvratna i sama pomisao na mučenje ljudi. Pročitajte Jeremiju 7:31.

Pogledajte kratak film U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

3. Mogu li mrtvi komunicirati s nama?

Mrtvi ne mogu ni da govore ni da čuju (Psalam 115:17). Ali neki zli anđeli se mogu obratiti živima, lažno se predstavljajući kao umrli ljudi (2. Petrova 2:4). Jehova zabranjuje da pokušavamo da stupimo u kontakt s mrtvima. Pročitajte Ponovljene zakone 18:10, 11.

4. Ko će biti uskrsnut?

U život na zemlji biće vraćeni milioni umrlih. Uskrsnuće čak i neki koji nisu znali ništa o pravom Bogu i činili su loše stvari. Pročitajte Luku 23:43 i Dela apostolska 24:15.

Oni koji uskrsnu imaće priliku da saznaju istinu o Bogu, da budu poslušni Isusu i tako pokažu da veruju u njega (Otkrivenje 20:11-13). Ako budu činili dobro, moći će večno da žive na zemlji. Pročitajte Jovana 5:28, 29.

5. Šta nam uskrsenje govori o Jehovi?

Za umrle postoji nada zato što je Bog poslao svog Sina da položi život za sve nas. Uskrsenje je potvrda Jehovine ljubavi i nezaslužene dobrote. Kada dođe vreme da se umrli vrate u život, koga biste posebno želeli da vidite? Pročitajte Jovana 3:16 i Rimljanima 6:23.