Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

4. LEKCIJA

Ko je Isus Hrist?

Ko je Isus Hrist?

1. Odakle je Isus došao?

Šta je Isusa činilo pristupačnom osobom? (MATEJ 11:29; MARKO 10:13-16)

Za razliku od svih drugih ljudi, Isus je pre svog rođenja na zemlji živeo na nebu kao duhovno biće (Jovan 8:23). On je prvo biće koje je Bog stvorio i pomagao je Bogu prilikom stvaranja svega ostalog. Isus se naziva „jedinorođeni sin“ zato što je jedino njega Jehova direktno stvorio (Jovan 1:14). On je služio kao Božji Govornik, zbog čega se naziva i „Reč“. Pročitajte Poslovice 8:22, 23, 30 i Kološanima 1:15, 16.

2. Zašto je Isus došao na zemlju?

Bog je poslao svog Sina na zemlju tako što je njegov život preneo s neba u matericu Marije, jedne device iz jevrejskog naroda. Dakle, Isusov otac nije bio nijedan čovek (Luka 1:30-35). Isus je došao na zemlju (1) da poučava ljude istini o Bogu, (2) da pokaže da možemo biti poslušni Bogu i kada to nije lako i (3) da svoj savršeni život da kao „otkupninu za mnoge“. Pročitajte Mateja 20:28.

3. Zašto nam je potrebna otkupnina?

Otkupnina je cena koja se plaća da bi se otkupio nečiji život (Izlazak 21:29, 30). Bog nije stvorio ljude tako da stare i umiru. Kako to znamo? On je prvom čoveku Adamu rekao da će umreti samo ako počini greh. Da Adam nije zgrešio, nikad ne bi umro (Postanak 2:16, 17; 5:5). Biblija otkriva da ljudi umiru zbog Adama. On je svim svojim potomcima preneo greh, a s njim i kaznu za greh – smrt. Otkupnina nam je potrebna da bismo bili oslobođeni smrtne kazne, koju smo nasledili od Adama. Pročitajte Rimljanima 5:12; 6:23.

Ko je mogao platiti otkupninu i tako nas osloboditi smrti? Svojom smrću mi plaćamo kaznu samo za sopstvene grehe. Nijedan nesavršen čovek ne može platiti kaznu za tuđe grehe, to jest platiti otkupninu za njih. Pročitajte Psalam 49:7-9.

4. Zašto je Isus umro?

Za razliku od nas, Isus je bio savršen. On nije morao umreti da bi platio za svoje grehe, jer nikad nije počinio greh. Isus je umro za grehe drugih. To što je Bog poslao svog Sina da umre za nas pokazuje koliko je voleo čovečanstvo. A Isus je pokazao koliko nas voli tako što je bio poslušan svom Ocu i dao život za naše grehe. Pročitajte Jovana 3:16 i Rimljanima 5:18, 19.

Pogledajte kratak film Zašto je Isus umro?

5. Šta Isus sada radi?

Dok je bio na zemlji, Isus je lečio bolesne, uskrsavao mrtve i na druge načine im pomagao i ublažavao patnju. Tako je pokazao šta će u budućnosti činiti za čitavo čovečanstvo (Matej 15:30, 31; Jovan 5:28). Nakon što je Isus umro, Bog ga je vratio u život kao duhovno biće (1. Petrova 3:18). Od tada je čekao s desne strane Jehovi Bogu da mu on da vlast nad celom zemljom (Jevrejima 10:12, 13). U međuvremenu, Isus vlada kao Kralj na nebu, a njegovi sledbenici na zemlji objavljuju tu dobru vest širom sveta. Pročitajte Danila 7:13, 14 i Mateja 24:14.

Uskoro će Isus upotrebiti svoju kraljevsku moć da bi okončao svu patnju i uklonio one koji je prouzrokuju. Svi ljudi koji su mu poslušni i time pokazuju da veruju u njega dobiće večni život na rajskoj zemlji. Pročitajte Psalam 37:9-11.