Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

14. LEKCIJA

Zašto Bog ima svoju organizaciju?

Zašto Bog ima svoju organizaciju?

1. Zašto je Bog u drevno doba organizovao izraelski narod?

Bog je potomke patrijarha Avrahama organizovao kao narod i dao im Zakon. Nazvao je taj narod Izrael i poverio mu odgovornost da bude čuvar njegove Reči i prave religije (Psalam 147:19, 20). Tako su preko Izraela svi narodi mogli da budu blagoslovljeni. Pročitajte Postanak 22:18.

Bog je izabrao Izraelce za svoje svedoke. Njihova drevna istorija svedoči koliko je dobro slušati Božji zakon (Ponovljeni zakoni 4:6). Posmatrajući Izraelce i učeći od njih, i drugi su mogli upoznati pravog Boga. Pročitajte Isaiju 43:10, 12.

2. Zašto je osnovana hrišćanska skupština?

S vremenom su Izraelci izgubili Božju naklonost i on ih je zbog toga zamenio hrišćanskom skupštinom (Matej 21:43; 23:37, 38). Danas pravi hrišćani služe kao Božji svedoci. Pročitajte Dela apostolska 15:14, 17.

Isus je poučio svoje sledbenike da organizovano propovedaju i stvaraju učenike od ljudi iz svih naroda (Matej 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Propovedanje dostiže svoj vrhunac danas, dok se bliži kraj ovog zlog sveta. Prvi put u istoriji, Jehova je ujedinio milione ljudi iz svih naroda kako bi mu zajedno služili (Otkrivenje 7:9, 10). To im omogućava da se međusobno hrabre i pomažu. Gde god da žive, oni na svojim sastancima primaju istu biblijsku pouku. Pročitajte Jevrejima 10:24, 25.

3. Kako je nastala organizacija Jehovinih svedoka u savremeno doba?

Savremena organizacija Jehovinih svedoka nastala je 1870-ih. Mala grupa Istraživača Biblije počela je da otkriva dugo skrivanu biblijsku istinu. Znali su da je Isus osnovao hrišćansku skupštinu zbog propovedanja. Zato su pokrenuli međunarodno delo propovedanja o Božjem Kraljevstvu. Godine 1931, usvojili su ime Jehovini svedoci. Pročitajte Dela apostolska 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Kako su Jehovini svedoci organizovani?

Hrišćanske skupštine, koje su već u prvom veku postojale u mnogim zemljama, nisu funkcionisale nezavisno. Dobijale su uputstva od vodećeg tela, koje se sastojalo od apostola i starešina. Oni su priznavali Isusa za Poglavara skupštine (Dela apostolska 16:4, 5). Slično tome, danas Jehovinim svedocima iz celog sveta mnogo znači to što imaju Vodeće telo, koje je sastavljeno od iskusnih starešina. Ono nadgleda rad podružnica Jehovinih svedoka, u kojima se prevode, štampaju i iz kojih se otpremaju publikacije za proučavanje Biblije na preko 800 jezika. Tako Vodeće telo jača suvernike i pruža smernice za više od 100 000 skupština Jehovinih svedoka. U svakoj skupštini postoje starešine, to jest nadglednici, koji ispunjavaju biblijske uslove za službu koju vrše. Oni s ljubavlju brinu o Božjem stadu. Pročitajte 1. Petrovu 5:2, 3.

Jehovini svedoci organizovano propovedaju dobru vest i stvaraju učenike. Po uzoru na apostole, i oni propovedaju od kuće do kuće (Dela apostolska 20:20). Takođe proučavaju Bibliju sa svima koji su željni istine. Ali Jehovini svedoci nisu samo organizacija. Oni su poput porodice, imaju brižnog Oca i brinu jedni o drugima kao braća i sestre (2. Solunjanima 1:3). Posvećeni su svojoj službi Bogu i pomaganju drugima, što im donosi veliku radost. Pročitajte Psalam 33:12 i Dela apostolska 20:35.