Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

11. LEKCIJA

Zašto je dobro da se držimo biblijskih načela?

Zašto je dobro da se držimo biblijskih načela?

1. Zašto nam je potrebno Božje vođstvo?

Biblijska načela nas podstiču da pazimo na bezbednost (PSALAM 36:9)

Naš Stvoritelj je mudriji od nas i kao brižan Otac želi da budemo srećni. Pored toga, nije nas stvorio da budemo nezavisni od njega (Jeremija 10:23). Zato nam je svima potrebno Božje vođstvo, baš kao što je deci potrebna roditeljska pouka (Isaija 48:17, 18). Takvo vođstvo dobijamo putem biblijskih načela, koja su dar od Boga. Pročitajte 2. Timoteju 3:16.

Ako poštujemo Jehovine zakone i načela, već danas ćemo imati najbolji mogući život, a u budućnosti ćemo doživeti ispunjenje svih Jehovinih obećanja. Budući da nas je Bog stvorio, sasvim je prirodno da on ima pravo da nam kaže kako da živimo. A pošto je sve što traži od nas za naše dobro, najbolje je da ga od srca slušamo. Pročitajte Psalam 19:7, 11 i Otkrivenje 4:11.

2. Šta su biblijska načela?

Biblijska načela su osnovne istine koje se nikad ne menjaju. Ona pružaju temelj na kom se zasnivaju zakoni, koji su konkretniji (Ponovljeni zakoni 22:8). Zato je neophodno da razmišljamo da bismo razumeli kako se neko načelo odnosi na određenu situaciju (Poslovice 2:10-12). Na primer, Biblija kaže da je život dar od Boga. Ako uvažavamo tu nepobitnu istinu, pazićemo na bezbednost na poslu, kod kuće i u saobraćaju. Pročitajte Dela apostolska 17:28.

3. Koja su dva najvažnija načela?

Isus je rekao koja su to dva najvažnija načela. U prvom načelu se vidi svrha ljudskog postojanja – čovek treba da upozna Boga, da ga voli i da mu verno služi. To načelo treba da nas vodi u svim našim odlukama (Poslovice 3:6). Oni koji žive u skladu s tim postaju Božji prijatelji, srećni su i imaju mogućnost da žive večno. Pročitajte Mateja 22:36-38.

Drugo načelo nam pomaže da se dobro slažemo s drugima (1. Korinćanima 13:4-7). Ukoliko primenjujemo ovo načelo, trudićemo se da se s drugima ophodimo onako kako to Bog čini. Pročitajte Mateja 7:12; 22:39, 40.

4. Zašto je dobro da se držimo biblijskih načela?

Biblijska načela pomažu članovima porodice da se vole i budu složni (Kološanima 3:12-14). Božja Reč sadrži još jedno načelo koje štiti porodicu, naime da brak treba da bude trajna zajednica. Pročitajte Postanak 2:24.

Ako smo poslušni biblijskim načelima, to će nam koristiti i u materijalnom i u emocionalnom pogledu. Primera radi, poslodavci cene radnike koji su pošteni i vredni, a upravo to nas Biblija savetuje (Poslovice 10:4, 26; Jevrejima 13:18). Božja Reč nas takođe savetuje da budemo zadovoljni kad imamo osnovno za život i da nam prijateljstvo s Bogom bude vrednije od materijalnih stvari. Pročitajte Mateja 6:24, 25, 33 i 1. Timoteju 6:8-10.

Biblijska načela nam čuvaju zdravlje (Poslovice 14:30; 22:24, 25). Na primer, Božji zakon zabranjuje pijanstvo i tako nas štiti od smrtonosnih bolesti i nezgoda (Poslovice 23:20). Ali Jehova nema ništa protiv toga da umereno pijemo (Psalam 104:15; 1. Korinćanima 6:10). Božja načela nas uče da pazimo ne samo na to šta radimo već i o čemu razmišljamo (Psalam 119:97-100). Istina je da nam poslušnost Bogu donosi mnogo dobra, ali to nije jedini razlog zbog kog ga slušamo. Mi time želimo da ga proslavimo. Pročitajte Mateja 5:14-16.