Da li je život nastao stvaranjem?

Veoma je važno u šta verujete kada je u pitanju nastanak života.

Uvod

Da li je naša planeta osmišljena kako bi podržavala život? Da li se evolucija neosporno zasniva na činjenicama?

Šta biste vi rekli?

Možda verujete da Bog postoji i imate poštovanje prema Bibliji. U isto vreme, možda uvažavate i mišljenje visokoobrazovanih i uticajnih naučnika koji ne veruju da je život nastao stvaranjem.

Živa planeta

Život na zemlji nikada ne bi postojao da nije nekoliko srećnih „slučajnosti“. Da li su to zaista slučajnosti ili ih je neko baš tako osmislio?

Čiji je to izum?

Naučnici i inženjeri oponašaju sisteme iz prirode kako bi proizveli nove i poboljšali postojeće proizvode. Ukoliko je za te replike potreban konstruktor, šta je sa originalima?

Pretpostavke i činjenice o evoluciji

Jedna od osnovnih tvrdnji evolucionista je da mutacije pružaju genetski materijal potreban za nastanak novih vrsta. Postoje li činjenice koje idu u prilog toj pretpostavci?

Nauka i biblijski izveštaj o stvaranju

Da li je nauka opovrgla biblijski izveštaj o stvaranju?

Da li je važno u šta verujete?

Da li ono u šta veruje utiče na smisao vašeg života?

Literatura

Pogledajte na kojim se izvorima temelji ova brošura.