Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

14. LEKCIJA

Na koji način Bog želi da ga slavimo?

Na koji način Bog želi da ga slavimo?

U prethodnoj lekciji smo videli da Bog ne prihvata sve religije, ali to ne znači da ne prihvata nijednu. Koju onda religiju Bog priznaje? (Jakovljeva 1:27, fusnota). Pogledajmo šta Sveto pismo kaže o tome.

1. Kako znamo koju religiju Bog priznaje?

Religija koja je prihvatljiva Bogu poštuje Sveto pismo. Isus je u molitvi Bogu rekao: „Tvoja reč je istina“ (Jovan 17:17). Neke religije ne obraćaju pažnju na učenja iz Božje Reči, već ih zamenjuju ljudskim učenjima i tradicijom. Bogu nisu po volji oni koji ne poštuju njegove zapovesti. (Pročitajte Marka 7:9.) S druge strane, drago mu je kada se čvrsto držimo Svetog pisma i radimo ono što piše u njemu.

2. Kako Jehova želi da mu služimo?

Pošto je Jehova naš Stvoritelj, jedino on zaslužuje da mu budemo potpuno odani (Otkrivenje 4:11). To znači da treba da ga volimo i slavimo samo njega, bez ikakvih kipova, ikona ili idola. (Pročitajte Isaiju 42:8.)

Moramo da služimo Jehovi na način koji je svet i njemu ugodan (Rimljanima 12:1). To znači da treba da živimo po njegovim visokim moralnim merilima. Recimo, oni koji vole Jehovu cene ono što je on propisao za brak i drže se toga. Isto tako, čuvaju se poroka, kao što su pušenje, drogiranje i preterivanje u piću. a

3. Zašto Jehovu treba da slavimo zajedno s drugima?

Svake sedmice na sastancima imamo priliku da hvalimo Jehovu „usred okupljenog mnoštva [„u skupštini“, fusnota]“ (Psalam 111:1, 2). To radimo tako što, između ostalog, pevamo hvalospeve. (Pročitajte Psalam 104:33.) Jehova nas podstiče da idemo na sastanke jer nas voli i zna da će nam oni pomoći da dobijemo večni život. Mnogo nam znači i to što se na sastancima međusobno hrabrimo.

IDI ISPOD POVRŠINE

Saznaj zašto Jehova ne voli kada se koriste ikone, kipovi i slično. Pogledaj na koje važne načine slavimo Boga.

4. Ne treba da koristimo ikone i kipove

Kako znamo da Bog to ne voli? Pogledajte VIDEO, a zatim porazgovarajte o sledećem:

 • Šta se desilo kad su se u drevno doba neki iz Božjeg naroda klanjali idolu kao da je Bog?

Neki misle da ih ikone ili drugi predmeti približavaju Bogu. Ali šta ako ih oni zapravo udaljavaju od njega? Pročitajte Izlazak 20:4-6 i Psalam 106:35, 36, a zatim porazgovarajte o sledećem:

 • Koje predmete ljudi u tvom kraju koriste u verske svrhe?

 • Šta Jehova misli o tome?

 • Šta ti misliš o korišćenju takvih predmeta?

5. Jehova nas oslobađa lažnih verovanja

Pogledaj koliko nam znači kada saznamo kako Jehova želi da mu služimo. Pogledajte VIDEO.

Pročitajte Psalam 91:14, a zatim porazgovarajte o sledećem:

 • Šta nam Jehova obećava ako pokažemo da ga volimo tako što služimo samo njemu?

6. Boga slavimo na sastancima

Kada pevamo i komentarišemo na sastancima, mi hvalimo Jehovu i hrabrimo jedni druge. Pročitajte Psalam 22:22, a zatim porazgovarajte o sledećem:

 • Da li voliš da slušaš komentare drugih?

 • Da li bi i ti voleo da spremiš neki komentar?

7. Jehova se raduje kada drugima govorimo o njemu

Postoje mnoge prilike kad možemo drugima preneti ono što učimo iz Biblije. Pročitajte Psalam 9:1 i 34:1, a zatim porazgovarajte o sledećem:

 • Koju misao iz Biblije bi ti rado podelio s nekim?

NEKI KAŽU: „Nije važno koje si religije, važno je da si dobar čovek.“

 • Šta ti misliš o tome?

SAŽETAK

Naš Stvoritelj želi da služimo samo njemu, da ga hvalimo na sastancima i da s drugima razgovaramo o onome što učimo.

Da ponovimo

 • Kako znamo na koji način Bog želi da ga slavimo?

 • Zašto treba da služimo samo Jehovi?

 • Zašto treba da slavimo Boga zajedno s drugima?

Postavi cilj

ISTRAŽI

Pročitaj zašto je jedna žena bila srećna kad se rešila idola.

„Više ne robujem idolima“ (Stražarska kula, 1. jul 2011)

Saznaj šta ti može pomoći da komentarišeš na sastancima.

„Hvalimo Jehovu na sastancima“ (Stražarska kula, januar 2019)

Pogledaj kako je jedan mladić pobedio sebe da bi krenuo na sastanke i koliko mu je to značilo.

Jehova je brinuo o meni (3:07)

Mnogi misle da je krst simbol hrišćanstva, ali da li je to istina?

„Zašto Jehovini svedoci ne koriste krst u obožavanju Boga?“ (članak na našem sajtu)

a O tim temama će biti reči u narednim lekcijama.