Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. POGLAVLJE

Zašto poštovati autoritet?

Zašto poštovati autoritet?

„Svakoga poštujte“ (1. PETROVA 2:17)

1, 2. (a) Zašto nije lako poštovati autoritet? (b) Koja ćemo pitanja razmotriti?

DA LI si ikada posmatrao kako dete reaguje kad mu se kaže da uradi nešto što ono u stvari ne želi da uradi? Na licu mu se jasno vidi da mu se to ne sviđa. Ono čuje šta roditelj kaže i zna da treba da ga posluša. Ali u tom trenutku jednostavno ne želi da ga posluša. Unutrašnja borba tog deteta primer je onoga što se u svima nama ponekad dešava.

2 Nije nam uvek lako da poštujemo autoritet. Da li ti je ponekad teško da poštuješ one koji nad tobom imaju izvesnu meru autoriteta? Ako jeste, onda nisi jedini. Živimo u vremenu kada izgleda da je poštovanje autoriteta dospelo na najniže grane do sada. Međutim, Biblija kaže da treba da poštujemo one koji nad nama imaju autoritet (Poslovice 24:21). U stvari, to je neophodno ako želimo da ostanemo pod okriljem Božje ljubavi. Naravno, to za sobom povlači neka pitanja. Zašto nam ponekad teško pada da poštujemo autoritet? Zašto Jehova to traži od nas i šta će nam pomoći da budemo podložni? I na kraju, kako možemo pokazati poštovanje prema onima koji imaju neki autoritet?

ZAŠTO JE TO TEŠKO?

3, 4. Kako su ljudi postali grešni i nesavršeni i zašto nam je teško da poštujemo autoritet?

3 Pogledajmo ukratko zbog koja dva razloga je teško pokazati poštovanje prema onima koji imaju neki autoritet.  Kao prvo, mi smo nesavršeni ljudi. Kao drugo, nesavršeni su i oni čiji autoritet treba da poštujemo. Greh i nesavršenost potiču još od vremena kada su se Adam i Eva u edenskom vrtu pobunili protiv Božjeg autoriteta. Dakle, greh je nastao zbog pobune. I dan-danas imamo tu urođenu sklonost da se bunimo protiv autoriteta (Postanak 2:15-17; 3:1-7; Psalam 51:5; Rimljanima 5:12).

4 Kod većine nas se zbog nasleđene grešnosti lako pojave ponos i oholost, dok je poniznost vrlo retka osobina koju je teško steći i zadržati. Čak i ako već godinama verno služimo Bogu, može nam se desiti da postanemo tvrdoglavi i ponosni. Kao primer toga pogledajmo šta se dogodilo Koreju, koji je živeo u Mojsijevo vreme. On se verno držao Jehovinog naroda uprkos mnogim teškoćama. Međutim, želeo je veći autoritet i drsko je ustao protiv Mojsija, koji je bio najkrotkiji čovek u to vreme (Brojevi 12:3; 16:1-3). Razmisli i o kralju Oziji koji je bio toliko ponosan da je ušao u Jehovin hram i vršio svetu službu što su smeli da rade samo sveštenici (2. Letopisa 26:16-21). Ti ljudi su skupo platili svoju pobunu. Njihov loš primer svima nama služi kao upozorenje. Zato moramo savladati ponos koji nam otežava da poštujemo autoritet.

5. Kako nesavršeni ljudi zloupotrebljavaju svoj autoritet?

5 S druge strane, nesavršeni ljudi koji imaju vlast svojim postupcima uveliko doprinose nepoštovanju autoriteta. Mnogi su okrutni prema onima koji su im podređeni, zlostavljaju ih ili tiranišu. U stvari, ljudska istorija je velikim delom svedočanstvo o zloupotrebi vlasti. (Pročitati Propovednika 8:9.) Na primer, Saul je bio dobar i ponizan čovek kad ga je Jehova izabrao za kralja. Međutim, savladali su ga ponos i ljubomora zbog čega je progonio Davida (1. Samuilova 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11). David  je kasnije postao jedan od najboljih kraljeva koje su Izraelci ikada imali, ali je ipak zloupotrebio svoju vlast kada je uzeo ženu Urije Hetejina i zatim tog nedužnog čoveka poslao u najžešći boj da pogine (2. Samuilova 11:1-17). Jasno je da zbog nesavršenosti ljudi ne mogu ispravno sprovoditi vlast koju su dobili. A još je gore kada oni koji su na vlasti ne poštuju Jehovu. Nakon što je opisao kako su neke pape pokrenule veliko progonstvo, jedan britanski državnik je napisao: „Moć obično kvari ljude, a apsolutna moć apsolutno kvari.“ Imajući to u mislima, razmotrimo sledeće pitanje: Zašto treba da poštujemo autoritet?

ZAŠTO POŠTOVATI AUTORITET?

6, 7. (a) Na šta nas podstiče ljubav prema Jehovi i zašto? (b) Kakav stav ima podložna osoba?

6 Najbitniji razlozi zbog kojih treba da poštujemo autoritet temelje se na ljubavi — ljubavi prema Jehovi, prema bližnjima i čak prema nama samima. Mi želimo da obradujemo Jehovu zato što ga volimo više od svega. (Pročitati Poslovice 27:11 i Marka 12:29, 30.) Znamo da je njegovo pravo da vlada nad svim osporeno još od pobune u Edenu i da je većina ljudi stala na Sataninu stranu odbacujući Jehovu kao vladara. Mi smo zaista srećni što smo stali na Jehovinu stranu. Svim srcem se slažemo sa predivnim rečima iz Otkrivenja 4:11. Nama je kristalno jasno da jedino Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar! Mi ga podržavamo kao vladara i prihvatamo njegove smernice u svakodnevnom životu.

7 Takvo poštovanje je više od poslušnosti. Mi spremno slušamo Jehovu zato što ga volimo. Međutim, biće situacija kada će nam biti veoma teško da ga slušamo. Kad se tako nešto desi, onda poput deteta koje smo spomenuli u uvodu treba da naučimo da  budemo podložni. Setimo se da je Isus bio podložan svom Ocu čak i kada je to za njega bilo veoma teško. Rekao mu je: „Neka ne bude moja volja, nego tvoja“ (Luka 22:42).

8. (a) Šta u današnje vreme znači podložiti se Jehovinom autoritetu i po čemu znamo kako Jehova gleda na to? (b) Šta nam može pomoći da prihvatimo savet i opomene? (Videti okvir „ Poslušaj savet i prihvati ukor“.)

8 Naravno, Jehova danas ne komunicira s nama direktno, već koristi svoju Reč i ljude koji ga zastupaju ovde na zemlji. Zato podložnost Jehovinom autoritetu najčešće pokazujemo tako što poštujemo ljude kojima je poverio autoritet nad nama, ili im to još uvek dozvoljava. Ako bismo se bunili protiv tih ljudi tako što recimo ne bismo prihvatili biblijski savet koji nam daju ili neku ispravku, time bismo u stvari vređali našeg Boga. Kada su Izraelci gunđali i bunili se protiv Mojsija, Jehova je smatrao da su to radili direktno protiv njega (Brojevi 14:26, 27).

9. Zašto će nas ljubav prema bližnjima podstaći da poštujemo autoritet? Navedi primer.

9 Mi poštujemo autoritet i zato što volimo bližnje. Kako to? Zamisli da si vojnik u jednoj armiji. Uspeh, pa čak i sam opstanak vojske, najčešće zavisi od međusobne saradnje vojnika, poslušnosti i poštovanja pretpostavljenih. Ako bi se bunio protiv takve organizacije, svi vojnici bi se mogli naći u opasnosti. Istini za volju, ljudske vojske u današnje vreme odgovorne su za stravična razaranja. Međutim, Jehova ima vojske koje ljudima čine samo dobro. U Bibliji se na stotine puta koristi izraz „Jehova nad vojskama“ (1. Samuilova 1:3). On zapoveda velikom vojskom moćnih duhovnih stvorenja. Jehova ponekad svoje zemaljske sluge upoređuje s vojskom (Psalam 68:11; Jezekilj 37:1-10). Ako bismo se bunili protiv ljudi kojima je Jehova poverio autoritet nad nama,  zar onda ne bismo ugrozili i naše „saborce“? Kada se neki brat ili sestra bune protiv naimenovanih starešina, onda i drugi u skupštini trpe (1. Korinćanima 12:14, 25, 26). Ako je dete buntovno, tada se to odražava na celu porodicu. Prema tome, ako razvijamo duh poštovanja i spremnosti na saradnju, tada pokazujemo ljubav prema bližnjima.

10, 11. Šta nas još podstiče da poštujemo autoritet?

10 Mi poštujemo autoritet i zato što je to za naše dobro. Kad Jehova traži od nas da poštujemo autoritet, on često kaže i zašto je to dobro za nas lično. Na primer, on kaže deci da slušaju svoje roditelje da bi imali dug i ispunjen život (Ponovljeni zakoni 5:16; Efešanima 6:2, 3). Kaže nam da poštujemo skupštinske starešine jer ćemo u suprotnom pretrpeti štetu u duhovnom pogledu (Jevrejima 13:7, 17). I takođe nam kaže da poštujemo vlasti radi lične dobrobiti (Rimljanima 13:4).

 11 Sigurno se slažeš s tim da nam saznanje zašto Jehova želi da budemo poslušni pomaže da poštujemo autoritet. Pogledajmo zato kako možemo pokazati poštovanje prema autoritetu na tri glavna područja života.

POŠTOVANJE U PORODIČNOM KRUGU

12. Koju je ulogu Jehova dodelio mužu i ocu u porodici i kako muškarac može ispuniti tu ulogu?

12 Sam Jehova je osnovao porodično uređenje. Pošto je on Bog reda, i porodicu je organizovao tako da može dobro da funkcioniše (1. Korinćanima 14:33). Poglavarstvo u porodičnom krugu dodelio je mužu i ocu. Muž poštuje svog poglavara, Hrista Isusa, i trudi se da sledi primer koji je on ostavio kao poglavar nad skupštinom (Efešanima 5:23). Prema tome, muž ne treba da se odrekne svoje odgovornosti već treba da je spremno preuzme. Ne treba da bude surov niti grub, već brižan, razuman i dobar. Mora zadržati na umu da njegov autoritet nikada nije iznad Jehovinog.

Dobar otac oponaša Hrista kao poglavara

13. Kako žena i majka može ispuniti svoju ulogu u porodici na način koji će se dopasti Jehovi?

13 U jednoj porodici žena i majka treba da pomaže mužu ili da ga na neki način dopunjuje. I ona ima autoritet u porodici, jer Biblija spominje „zakon majke“,  to jest kaže da ona daje savete svojoj deci (Poslovice 1:8, fusnota). Naravno, njen autoritet je podređen autoritetu muža. Ona poštuje autoritet muža tako što mu pomaže da ispuni svoju ulogu poglavara porodice. Neće ga omalovažavati, neće manipulisati njime niti će preuzimati njegov položaj, već će ga podržavati i sarađivati s njim. Ako joj se ne dopadaju njegove odluke, s poštovanjem može izraziti svoje mišljenje, ali će i dalje biti podložna. Ako njen suprug nije Jehovin svedok, ona će se sigurno naći u nekim izazovnim situacijama, ali svojom podložnošću ipak ga može pridobiti i pomoći mu da stane na Jehovinu stranu. (Pročitati 1. Petrovu 3:1.)

14. Kako deca donose radost svojim roditeljima i Jehovi?

14 Jehova se raduje kad deca slušaju svoje roditelje. I roditelji su srećni i ponosni kad su im deca poslušna (Poslovice 10:1). Deca treba da budu poslušna čak i kada imaju samo jednog roditelja, jer su svesna  da je njihovom roditelju verovatno potrebna još veća podrška i saradnja. U porodicama u kojima svi članovi ispunjavaju ulogu koju im je Bog dao vladaju veliki mir i radost. To donosi čast osnivaču svih porodica, Jehovi Bogu (Efešanima 3:14, 15).

POŠTOVANJE U SKUPŠTINI

15. (a) Kako u skupštini možemo pokazati da poštujemo Jehovin autoritet? (b) Koja nam načela mogu pomoći da slušamo one koji predvode u skupštini? (Videti okvir „ Budite poslušni onima koji među vama predvode“.)

15 Jehova je svog Sina naimenovao za Poglavara nad hrišćanskom skupštinom (Kološanima 1:13). Isus je pak postavio svog ’vernog i razboritog roba‘ da podmiruje duhovne potrebe Božjeg naroda na zemlji (Matej 24:45-47). Vodeće telo Jehovinih svedoka je zapravo „verni i razboriti rob“. Kao i u hrišćanskim skupštinama u prvom veku, starešine danas dobijaju uputstva i savete od Vodećeg tela, bilo direktno bilo preko predstavnika kao što su na primer putujući nadglednici. Kada mi lično poštujemo autoritet koji imaju hrišćanske starešine, tada smo poslušni samom Jehovi. (Pročitati 1. Solunjanima 5:12 i Jevrejima 13:17.)

16. Zašto se može reći da su starešine naimenovane svetim duhom?

16 Starešine i sluge pomoćnici nisu savršeni. Imaju mane, kao što ih i mi imamo. Pa ipak, starešine su ljudi koje smo dobili „na dar“ i koji treba da pomognu skupštini da ostane duhovno jaka (Efešanima 4:8). Starešine su naimenovane svetim duhom (Dela apostolska 20:28). Zašto se to može reći? Zato što oni najpre moraju ispuniti uslove koji su zabeleženi u Božjoj Reči, koja je pisana pod vođstvom svetog duha (1. Timoteju 3:1-7, 12; Titu 1:5-9). Sem toga, starešine koje procenjuju da li neki brat ispunjava uslove za naimenovanje usrdno se mole Jehovi da ih u tome vodi njegov duh.

17. Zašto žene u nekim slučajevima treba da pokriju glavu kad učestvuju u skupštinskim aktivnostima?

 17 Ponekad se može desiti da u skupštini nema starešina i slugu pomoćnika koji bi obavili neki zadatak za koji su obično oni zaduženi, kao što je recimo vođenje sastanka za službu propovedanja. U takvim slučajevima neki kršteni brat bi to mogao da uradi. Ali ako nema ni krštene braće, onda bi to mogla uraditi sestra koja je za to sposobna. Međutim, kada žena radi nešto što bi inače trebalo da radi kršteni muškarac, treba da pokrije glavu * (1. Korinćanima 11:3-10). To ni u kom slučaju ne znači da su žene ponižene. To im u stvari pruža priliku da pokažu da poštuju poglavarstvo koje je Jehova postavio, i u porodičnom krugu i u skupštini.

POŠTOVANJE PREMA VLASTIMA

18, 19. (a) Kako bi objasnio načela koja su izneta u Rimljanima 13:1-7? (b) Kako pokazujemo poštovanje prema vlastima?

18 Pravi hrišćani se savesno drže načela iznetih u Rimljanima 13:1-7. (Pročitati.) Dok budeš čitao te stihove zapazićeš da je reč o ljudskim vlastima. Sve dok Jehova dozvoljava tim vlastima da postoje, one obavljaju važnu ulogu u održavanju izvesne mere reda i pružanju neophodnih usluga. Poštovanje prema tim vlastima pokazujemo time što se držimo zakona. Savesno plaćamo poreze, ispravno popunjavamo sve obrasce ili dokumente koje vlasti traže i poštujemo sve zakone koji se tiču nas, naše porodice, posla koji obavljamo ili onoga što posedujemo. Međutim, mi se ne pokoravamo vlastima ukoliko traže da budemo neposlušni Bogu. U takvim situacijama imamo isti stav koji su imali i apostoli kada su rekli: „Bogu se moramo pokoravati, a ne ljudima“ (Dela  apostolska 5:28, 29; videti okvir „ Koga treba da slušamo?“).

19 Poštovanje prema vlastima pokazujemo i svojim ponašanjem. Ponekad smo možda u kontaktu sa državnim službenicima. Apostol Pavle je bio pred kraljem Irodom Agripom i namesnikom Festom. Iako su ti ljudi u moralnom pogledu bili iskvareni, Pavle im se obraćao s poštovanjem (Dela apostolska 26:2, 25). Treba da se ugledamo na Pavla bilo da se obraćamo nekom uticajnom državniku ili običnom policajcu. Mladi hrišćani se trude da u školi pokazuju takvo poštovanje prema nastavnicima, službenicima i ostalom osoblju. Naravno, mi poštujemo ne samo one koji priznaju naša verovanja već i one koji pokazuju neprijateljstvo prema nama kao Jehovinim svedocima. Oni koji ne dele naša verovanja zaista treba da osete da ih poštujemo. (Pročitati Rimljanima 12:17, 18; 1. Petrova 3:15.)

20, 21. Zašto je dobro pokazivati prikladno poštovanje prema autoritetu?

20 Nemojmo biti škrti kada je reč o pokazivanju poštovanja. Apostol Petar je napisao: „Svakoga poštujte“ (1. Petrova 2:17). Na ljude može ostaviti dubok utisak kada vide da ih zaista poštujemo. Ne zaboravimo da u današnjem svetu ima sve manje poštovanja. Zato je pokazivanje poštovanja jedan od načina na koji se držimo Isusove zapovesti: „Neka vaša svetlost svetli pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave vašeg Oca koji je na nebesima“ (Matej 5:16).

21 U ovom mračnom svetu iskrene ljude privlači duhovna svetlost. Zato neke može privući to što pokazujemo poštovanje u krugu porodice, u skupštini i u društvu i podstaći ih da s nama hode u svetlu. To bi stvarno bilo divno! Ali čak i ako se to ne desi, jedno je sigurno: Poštujući ljude, mi ugađamo Jehovi Bogu što nam pomaže da ostanemo pod okriljem njegove ljubavi. Koja bi nagrada mogla biti veća od te?

^ odl. 17 U dodatku, pod temom „Kada i zašto pokriti glavu?“ razmatra se kako se u praksi može primeniti ovo načelo.