Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 15. POGLAVLJE

’Uživaj u dobru od sveg truda svoga‘

’Uživaj u dobru od sveg truda svoga‘

„Nema ništa bolje nego da [...] svaki čovek uživa u dobru od sveg truda svoga“ (PROPOVEDNIK 3:12, 13)

1-3. (a) Kakav stav mnogi imaju o svom poslu? (b) Kakvo gledište o napornom radu zastupa Biblija i koja pitanja ćemo razmotriti u ovom poglavlju?

U DANAŠNJEM svetu mnogi smatraju da je posao sve samo ne nešto što donosi zadovoljstvo. Užasava ih i sama pomisao da svakog dana odlaze na posao koji im oduzima mnogo vremena i snage i u kojem uopšte ne uživaju. Šta može podstaći one koji se tako osećaju da se zainteresuju za svoj posao, pa čak i da nađu zadovoljstvo u onome što rade?

2 Biblija u pozitivnom svetlu govori o napornom radu. Ona kaže da su rad i plodovi tog rada dar od Boga. Solomon je napisao: „Nema ništa bolje nego da [...] svaki čovek uživa u dobru od sveg truda svoga“ (Propovednik 3:12, 13). Pošto nas Jehova voli i pošto mu je na srcu naša dobrobit, on želi da nađemo zadovoljstvo u onome što radimo i da uživamo u plodovima svog rada. Da bismo ostali pod okriljem Božje ljubavi, treba da živimo u skladu s njegovim stavovima i načelima u vezi s radom. (Pročitati Propovednika 2:24; 5:18.)

3 U ovom poglavlju ćemo razmotriti četiri pitanja: Kako možemo ’uživati u dobru od svog truda‘? Koji poslovi nisu za prave hrišćane? Kako da uskladimo posao sa duhovnim aktivnostima? I koji je  najvažniji posao koji možemo obavljati? Ali pre toga pogledajmo zašto možemo reći da su Jehova Bog i Isus Hrist najveći uzori kada je reč o radu.

JEHOVA I ISUS — NAJVEĆI UZORI

4, 5. Kako Biblija pokazuje da Jehova vredno radi?

4 Jehova je najveći uzor kada je reč o radu. U Postanku 1:1 piše: „U početku stvori Bog nebesa i zemlju.“ Kada je Bog završio sa stvaranjem zemlje i svega na njoj, rekao je da je sve „veoma dobro“ (Postanak 1:31). Drugim rečima, bio je potpuno zadovoljan sa svim onim što je stvorio na zemlji. Nema sumnje da je Jehova kao ’srećan Bog‘ veoma uživao u radu i plodovima svog rada (1. Timoteju 1:11).

5 Naš Bog je veoma vredan i nikad ne prestaje da radi. Premda je prošlo mnogo vremena od kada je Jehova stvorio zemlju i sve na njoj, Isus je rekao: „Moj Otac radi sve do sada“ (Jovan 5:17). Šta to Otac radi? On s neba svakako pruža vođstvo ljudima i brine se o njima. Omogućio je nastanak ’novog stvorenja‘, to jest duhom rođenih hrišćana koji će vladati sa Isusom na nebu (2. Korinćanima 5:17). On radi i na ostvarenju svoje namere s ljudima koji će ostati na zemlji, naime da oni koji ga vole dobiju večni život u novom svetu (Rimljanima 6:23). Jehova je sigurno veoma zadovoljan rezultatima koje postiže. Milioni ljudi koje je on privukao sebi prihvatili su poruku o Božjem Kraljevstvu i promenili svoj život kako bi ostali pod okriljem njegove ljubavi (Jovan 6:44).

6, 7. Zašto se može reći da je Isus vekovima marljivo radio?

6 Isus je isto tako vekovima marljivo radio. Pre nego što je došao na zemlju, on je kao „vešt graditelj“ pomagao Bogu prilikom stvaranja svega „na nebesima i na zemlji“ (Poslovice 8:22-31; Kološanima 1:15-17). Isus je nastavio da marljivo radi i kada je  došao na zemlju. Kao mladić je izučio zanat i postao poznat kao „tesar“ * (Marko 6:3). To je bio naporan posao koji je zahtevao mnoge veštine, naročito u to doba kada nije bilo strugara, stovarišta niti električnih mašina. Možeš li zamisliti kako Isus odlazi po drvnu građu, možda čak seče stabla i odvlači ih do mesta gde radi? Možeš li ga zamisliti kako gradi kuće — priprema i postavlja krovne grede, pravi vrata, a možda čak i nameštaj? Nema sumnje da je Isus iz prve ruke znao kakvo zadovoljstvo donosi naporan, ali dobro obavljen posao.

7 Isus je bio izuzetno vredan i u službi propovedanja. Tri i po godine je bio intenzivno zaokupljen tim veoma važnim poslom. Budući da je želeo da razgovara sa što više ljudi, nije gubio vreme već je ustajao rano ujutru i propovedao do kasno u noć (Luka 21:37, 38; Jovan 3:2). Putovao je „od grada do grada i od sela do sela, propovedajući i objavljujući dobru vest o Božjem kraljevstvu“ (Luka 8:1). Isus je doslovno prelazio stotine kilometara pešačeći prašnjavim putevima da bi ljudima preneo dobru vest.

8, 9. Kako je Isus ’uživao u dobru od svog truda‘?

8 Da li je Isus ’uživao u dobru od truda‘ koji je ulagao u službi propovedanja? Jeste! On je sejao seme istine o Kraljevstvu ostavljajući za sobom polja koja su bila zrela za žetvu. Vršenje Božje volje toliko je jačalo i krepilo Isusa da je bio spreman da se odrekne hrane kako bi obavio posao koji je stajao pred njim (Jovan 4:31-38). Zamisli samo s kakvim je zadovoljstvom na kraju svoje zemaljske službe mogao da kaže svom Ocu: „Ja sam proslavio tebe na zemlji, dovršivši delo koje si mi dao da izvršim“ (Jovan 17:4).

 9 Nema sumnje da su Jehova i Isus Hrist na najbolji način pokazali šta znači uživati u plodovima svog napornog rada. Ljubav prema Jehovi navodi nas da se ’ugledamo na njega‘ (Efešanima 5:1). Ljubav prema Isusu podstiče nas da idemo „njegovim stopama“ (1. Petrova 2:21). Zato pogledajmo sada kako i mi možemo ’uživati u dobru od svog truda‘.

KAKO DA UŽIVAMO U ONOME ŠTO RADIMO

Primenjivanje biblijskih načela pomoći će nam da ’uživamo u dobru od svog truda‘

10, 11. Šta nam može pomoći da razvijemo pozitivan stav prema svom poslu?

10 Posao je skoro neizostavni deo života pravih hrišćana. Mi želimo da nađemo zadovoljstvo i izvesnu meru užitka u svom poslu, ali to može biti veoma teško ako radimo nešto što nam se u suštini ne sviđa. Šta nam može pomoći da i pod takvim okolnostima uživamo u poslu koji obavljamo?

11 Pozitivan stav. Svoje okolnosti ne možemo baš uvek da promenimo, ali stav možemo. Pozitivan stav prema poslu možemo razviti ako razmišljamo o tome kako Bog gleda na rad. Primera radi, ako si poglavar porodice, razmišljaj o činjenici da ti posao, iako možda nije baš toliko zanimljiv, omogućuje da podmiriš materijalne potrebe svoje porodice. To što vodiš brigu o porodici nije mala stvar u Božjim očima. Božja Reč kaže da je onaj ko se ne brine za svoje gori „od nevernika“ (1. Timoteju 5:8). Razmišljanje o tome da ti posao omogućuje da postigneš cilj, naime da ispuniš odgovornosti koje ti je dao Bog, može ti pomoći da u svom poslu nađeš izvesnu meru zadovoljstva i smisla, što tvojim saradnicima možda ne polazi za rukom.

12. Zašto je dobro da na svom poslu budemo marljivi i pošteni?

12 Marljivost i poštenje. Dobro je da budemo vredni i da naučimo da kvalitetno obavljamo svoj posao. Mnogi poslodavci veoma cene vredne i sposobne radnike  (Poslovice 12:24; 22:29). Kao pravi hrišćani, mi moramo biti pošteni i na svom radnom mestu, što znači da ne smemo krasti novac, stvari niti vreme (Efešanima 4:28). Kao što smo videli u prethodnom poglavlju, isplati se biti pošten. Radnik koji je poznat po poštenju obično uživa poverenje drugih. I bez obzira na to da li poslodavac zapaža naš trud ili to izmiče njegovoj pažnji, možemo biti zadovoljni jer imamo „čistu savest“ i znamo da smo ugodili Bogu kog volimo (Jevrejima 13:18; Kološanima 3:22-24).

13. Do čega može dovesti naš dobar primer na radnom mestu?

 13 Dobro ponašanje koje donosi čast Bogu. Drugi će sigurno primetiti da se na radnom mestu ponašamo kao uzorni hrišćani. Do čega to može dovesti? Svojim ponašanjem možemo ’ukrasiti učenje našeg Spasitelja, Boga‘ (Titu 2:9, 10). Zahvaljujući tome, drugi možda neće imati odbojan stav prema našoj religiji, već će čak biti privučeni takvom načinu života. Zamisli samo kako bi se osećao kada bi se zbog tvog dobrog primera neki tvoj kolega zainteresovao za biblijsku istinu! I što je najvažnije, razmisli o sledećem: Šta bi nas moglo više usrećiti od saznanja da svojim dobrim ponašanjem slavimo Jehovu i radujemo njegovo srce? (Pročitati Poslovice 27:11 i 1. Petrovu 2:12.)

RAZBORITO BIRAJMO POSAO

14-16. Koja važna pitanja treba da razmotrimo kada donosimo odluke u vezi sa zaposlenjem?

14 Biblija ne sadrži detaljna uputstva o tome koji je posao prikladan za hrišćane, a koji nije. To naravno ne znači da možemo prihvatiti bilo kakav posao. Biblija nam pomaže da izaberemo dobar i pošten posao koji će se dopasti Bogu i da ne prihvatimo posao koji mu se ne bi dopao (Poslovice 2:6). Kada stojimo pred odlukom što se tiče zaposlenja, postoje dva važna pitanja koja treba da razmotrimo.

15 Da li bismo obavljajući taj posao radili nešto što Biblija zabranjuje? Božja Reč izričito zabranjuje krađu, laganje i pravljenje idola (Izlazak 20:4; Dela apostolska 15:29; Efešanima 4:28; Otkrivenje 21:8). Mi nećemo prihvatiti nijedan posao u kome se od nas zahteva da radimo takve stvari. Iz ljubavi prema Jehovi nikada nećemo prihvatiti posao kojim bismo kršili njegove zapovesti. (Pročitati 1. Jovanovu 5:3.)

 16 Da li bismo obavljajući taj posao indirektno učestvovali u nekim neispravnim postupcima ili bismo druge navodili da ih čine? Pogledajmo jedan primer. Nema ničeg lošeg u tome da neko radi na prijemnom odeljenju neke bolnice. Međutim, da li bi jedan Jehovin svedok mogao da radi na klinici specijalizovanoj za abortuse? Tačno je da se na tom poslu od njega ne traži da učestvuje u takvim intervencijama. Ali zar činjenica da je stalno zaposlen na  jednoj takvoj klinici ne bi značila da podržava ono s čime se Božja Reč ne slaže? (Izlazak 21:22-24). Budući da volimo Jehovu, ne želimo da imamo bilo kakve veze s nebiblijskim postupcima.

17. (a) Koje faktore treba da uzmemo u obzir prilikom donošenja odluka u vezi sa zaposlenjem? (Videti okvir „ Da li da prihvatim taj posao?“) (b) Kako nam savest može pomoći da donosimo odluke koje se dopadaju Bogu?

17 Mnoga sporna pitanja u vezi sa zaposlenjem mogu se rešiti pažljivim analiziranjem odgovora na dva važna pitanja koja su navedena u 15. i 16. odlomku. Međutim, ima i nekih drugih faktora koje treba uzeti u obzir kada donosimo odluke u vezi sa zaposlenjem. * Ne možemo očekivati da nam verni i razboriti  rob postavi pravila koja će pokriti sve situacije koje bi mogle nastati. Zato se od nas očekuje da budemo razboriti. Kao što smo videli u drugom poglavlju, treba da ispravno oblikujemo i izoštrimo svoju savest tako što ćemo u svakodnevnom životu primenjivati ono što smo naučili iz Božje Reči. Ako nam je „moć zapažanja iskustvom uvežbana“, onda će nam savest pomoći da donosimo odluke koje se dopadaju Bogu i koje nam omogućuju da ostanemo pod okriljem njegove ljubavi (Jevrejima 5:14).

ZADRŽIMO URAVNOTEŽEN STAV PREMA POSLU

18. Zašto nije lako ostati uravnotežen u duhovnom pogledu?

18 U ovim „poslednjim danima“ koji su opisani i kao „naročito teška vremena“ nije lako ostati uravnotežen u duhovnom pogledu (2. Timoteju 3:1). Zaista može biti teško pronaći posao i zadržati ga. Kao pravi hrišćani, znamo koliko je važno da naporno radimo kako bismo podmirili materijalne potrebe svoje porodice. Ali ukoliko nismo oprezni, pritisci na radnom mestu ili materijalističko razmišljanje ovog sveta mogu nas ometati u našim duhovnim aktivnostima (1. Timoteju 6:9, 10). Razmotrimo zato kako možemo ostati uravnoteženi i prosuditi šta je „najvažnije“ (Filipljanima 1:10).

19. Zašto je Jehova vredan našeg potpunog poverenja i kako nam to pomaže da ne budemo preterano zabrinuti?

19 Potpuno se uzdajmo u Jehovu. (Pročitati Poslovice 3:5, 6.) Zar on nije vredan našeg poverenja? Na kraju krajeva, on se brine za nas (1. Petrova 5:7). On zna šta nam je potrebno bolje od nas samih i nikada nikoga nije izneverio (Psalam 37:25). Zato je dobro da poslušamo sledeći savet iz njegove Reči: „Neka u vašem životu ne bude ljubavi prema novcu, nego budite zadovoljni onim što imate. Jer [Bog] je rekao: ’Nikada te neću ostaviti i nipošto  te neću napustiti‘“ (Jevrejima 13:5). Mnoge punovremene sluge mogu potvrditi da je Bog uvek podmirivao njihove osnovne potrebe. Ako se u potpunosti uzdamo u to da će se Jehova brinuti za nas, nećemo biti preterano zabrinuti oko podmirivanja materijalnih potreba svoje porodice (Matej 6:25-32). Nećemo dozvoliti da zbog posla zanemarimo duhovne aktivnosti  kao što su propovedanje dobre vesti i posećivanje sastanaka (Matej 24:14; Jevrejima 10:24, 25).

20. Šta znači imati ’bistro oko‘ i kako to možemo postići?

20 Neka naše ’oko bude bistro‘. (Pročitati Mateja 6:22, 23.) Ako imamo ’bistro oko‘, to onda znači da nismo nepotrebno iskomplikovali svoj život. ’Bistro oko‘ jednog hrišćanina je usredsređeno samo na jednu stvar — na vršenje Božje volje. Ako je naše oko usmereno na prave stvari, nećemo juriti za dobro plaćenim poslom ili luksuznijim načinom života. Nećemo se upustiti u beskonačnu težnju za najnovijim i najboljim stvarima koje nam reklame predstavljaju kao nešto bez čega ne možemo biti srećni. Kako naše oko može ostati bistro? Nemojmo opterećivati sebe nepotrebnim dugovima. Nemojmo gomilati stvari koje nam oduzimaju mnogo vremena i pažnje. Poslušajmo biblijski savet da budemo zadovoljni što imamo „hranu, odeću i zaklon“ (1. Timoteju 6:8). Gledajmo da pojednostavimo život koliko god je to moguće.

21. Zašto nečemu moramo dati prednost i šta treba da nam bude najvažnije u životu?

21 Dajmo prednost duhovnim stvarima i držimo se toga. Pošto u životu ne možemo učiniti sve što bismo hteli, nečemu moramo dati prednost. Inače bi se moglo desiti da nam manje važne stvari oduzmu dragoceno vreme i bitne stvari potisnu u drugi plan. Šta treba da nam bude važnije od svega? Mnogi ljudi u svetu stavljaju najveći naglasak na sticanje visokog obrazovanja koje će im obezbediti dobro plaćen posao. Međutim, Isus je podstakao svoje sledbenike da ’traže najpre kraljevstvo‘ (Matej 6:33). Budući da smo pravi hrišćani, Božje Kraljevstvo zauzima prvo mesto u našem životu. Naš način života, naime odluke koje donosimo, ciljevi koje sebi postavljamo i ono što radimo, treba da pokaže da nam je  Kraljevstvo i vršenje Božje volje važnije od materijalnih stvari i ciljeva koje nudi ovaj svet.

BUDIMO MARLJIVI U SLUŽBI PROPOVEDANJA

Ljubav prema Jehovi pokazujemo time što smo usredsređeni na propovedanje dobre vesti

22, 23. (a) Koji je glavni zadatak pravih hrišćana i kako možemo pokazati da ga smatramo važnim? (Videti okvir „ Zahvaljujući odluci koju sam donela imam srećan i ispunjen život“.) (b) Kako ćeš se ti postaviti prema svom poslu?

22 Pošto smo svesni činjenice da smo duboko zašli u vreme kraja, u središtu naše pažnje je glavno delo koje obavljaju pravi hrišćani — propovedanje i stvaranje učenika (Matej 24:14; 28:19, 20). Poput našeg Uzora, Isusa, i mi želimo da budemo zaokupljeni delom od kog zavise mnogi životi. Kako možemo pokazati da nam je to zaista važno? Većina Jehovinih svedoka svesrdno učestvuje u propovedanju i služe kao skupštinski objavitelji. Neki su se tako organizovali da služe kao pioniri ili misionari. Shvatajući koliko je važno imati duhovne ciljeve, mnogi roditelji podstiču svoju decu da budu u punovremenoj službi. Da li revni objavitelji Kraljevstva ’uživaju u dobru od truda‘ koji ulažu u službi propovedanja? Odgovor je svakako potvrdan! Služenje Jehovi celom dušom sigurno nas vodi do srećnog, ispunjenog života i bezbrojnih blagoslova. (Pročitati Poslovice 10:22.)

23 Mnogi od nas moraju da provode mnoge sate na poslu kako bi podmirili materijalne potrebe svoje porodice. Nemojmo izgubiti iz vida da Jehova želi da ’uživamo u dobru od svog truda‘. Ako svoje stavove i postupke uskladimo s njegovim gledištima i načelima, možemo naći zadovoljstvo u svom poslu. Međutim, nikada nemojmo dozvoliti da nas posao toliko zaokupi da izgubimo iz vida naš glavni zadatak — propovedanje dobre vesti o Božjem Kraljevstvu. Ako tome damo prednost u svom životu, pokazaćemo da volimo Jehovu i tako ćemo ostati pod okriljem njegove ljubavi.

^ odl. 6 Prema jednom izvoru, grčka reč prevedena kao „tesar“ odnosi se na „majstora koji obrađuje drvo, bilo da gradi kuće bilo da izrađuje nameštaj ili neke druge predmete od drveta“.

^ odl. 17 Faktori koji utiču na izbor zaposlenja detaljno su razmotreni u Stražarskoj kuli od 15. aprila 1999, strane 28-30 i od 1. novembra 1982, strana 29.