Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 DODATAK

Frakcije krvi i hirurški postupci

Frakcije krvi i hirurški postupci

Frakcije krvi. Frakcije se dobijaju iz četiri glavne komponente krvi — crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca, krvnih pločica i plazme. Na primer, crvena krvna zrnca sadrže protein hemoglobin. Derivati koji se dobijaju od hemoglobina iz ljudske ili životinjske krvi koriste se u lečenju pacijenata koji imaju akutnu anemiju ili su izgubili veliku količinu krvi.

Devedeset posto plazme čini voda. Međutim, plazma sadrži i niz hormona, neorganskih soli, enzima i hranljivih materija, uključujući i minerale i šećer. Plazma takođe sadrži faktore zgrušavanja krvi, antitela za borbu protiv bolesti i proteine kao što je albumin. Ukoliko je osoba izložena nekoj bolesti, doktori mogu prepisati injekcije gama globulina koji je dobijen iz plazme ljudi koji su već razvili imunitet na tu bolest. Bela krvna zrnca mogu biti osnova za dobijanje interferona i interleukina koji se koriste za suzbijanje nekih virusnih infekcija i raka.

Da li hrišćani mogu prihvatiti lečenje u kom se koriste frakcije krvi? Biblija ne navodi nikakve pojedinosti o tome, tako da svako mora pred Bogom doneti odluku na temelju svoje savesti. Neki će odbiti sve frakcije krvi budući da se prema Božjem zakonu koji je bio dat Izraelcima zahtevalo da se krv koja je istekla iz tela  ’prolije na zemlju‘ (Ponovljeni zakoni 12:22-24). Drugi će pak odbiti transfuziju cele krvi i njenih glavnih sastojaka, ali će možda prihvatiti lečenje u kom se koriste neke frakcije krvi, jer smatraju da frakcije koje su izvađene iz krvi više ne predstavljaju život stvorenja iz kog je ta krv uzeta.

Kada donosimo odluke u vezi s frakcijama krvi, treba da razmotrimo sledeća pitanja: Da li razumem da to što odbijam sve frakcije krvi znači da neću prihvatiti ni neke lekove koji sadrže derivate krvi koji se koriste u borbi protiv bolesti ili koji pospešuju zgrušavanje krvi kako bi se zaustavilo krvarenje? Da li bih znao da objasnim lekaru zašto odbijam ili prihvatam određene frakcije krvi?

Hirurški postupci. U takve postupke spadaju hemodilucija i spasavanje krvi. Hemodilucijom se deo krvi odvodi iz tela, zamenjuje ekspanderom volumena i kasnije vraća u telo pacijenta. Spasavanje krvi podrazumeva sakupljanje i vraćanje krvi koja je izgubljena tokom operacije. Krv se sakuplja iz rane ili telesne duplje, ispira ili filtrira i zatim vraća u telo pacijenta. Pošto lekari na različite načine primenjuju ovakve tehnike, hrišćanin treba da pita svog lekara šta on konkretno namerava da uradi.

Kada donosimo odluke u vezi sa ovakvim postupcima, treba da se pitamo: ’Ako se izvesna količina moje krvi  odvede iz tela i ako se njen tok neko vreme možda čak i prekine, da li će mi savest dozvoliti da na tu krv još uvek gledam kao na deo sebe, tako da se ona ne mora „proliti na zemlju“? (Ponovljeni zakoni 12:23, 24). Da li bi moja biblijski oblikovana savest bila uznemirena ako bi tokom neke medicinske procedure deo moje krvi bio izvađen, izmenjen i zatim vraćen u telo? Da li razumem da to  što odbijam sve medicinske postupke u kojima se koristi moja krv znači da ću odbiti i analizu krvi, hemodijalizu ili upotrebu aparata srce-pluća?‘

Svako mora sam za sebe odlučiti šta će se raditi s njegovom krvlju tokom nekog hirurškog zahvata. Isto važi i za medicinske analize i terapije u kojima se uzima mala količina krvi, zatim se možda na neki način modifikuje i ponovo vraća u telo.