Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 14. POGLAVLJE

Budimo pošteni u svemu

Budimo pošteni u svemu

„U svemu želimo da pošteno postupamo“ (JEVREJIMA 13:18)

1, 2. Zašto je Jehova zadovoljan kad vidi da se trudimo da budemo pošteni? Navedi primer.

JEDNA majka sa svojim sinčićem izlazi iz prodavnice. Dete iznenada zastaje i na licu mu se vidi koliko je uplašeno. U ruci drži igračkicu koju je uzelo u prodavnici. Zaboravilo je da je vrati na mesto ili da pita majku da mu je kupi. Sa strahom u očima objašnjava majci šta se dogodilo. Ona ga umiruje i zajedno se vraćaju u prodavnicu da ono vrati igračkicu i da se izvini. Dok dečak to čini, majčino srce se preliva radošću i ponosom. Zašto?

2 Roditelji su veoma srećni kad vide da su njihova deca naučila koliko je važno da budu poštena. Isto se oseća i naš nebeski Otac, ’Bog istine‘ (Psalam 31:5). Dok posmatra kako napredujemo ka duhovnoj zrelosti, zadovoljan je kad vidi da se trudimo da budemo pošteni. Pošto želimo da mu ugodimo i da ostanemo pod okriljem njegove ljubavi, mi se slažemo sa onim što je rekao apostol Pavle: „U svemu želimo da pošteno postupamo“ (Jevrejima 13:18). Obratimo sada pažnju na četiri važna područja života na kojima nam je ponekad naročito teško da budemo pošteni. Zatim ćemo videti neke blagoslove koje nam donosi poštenje.

POŠTENI I ISKRENI PREMA SEBI

3-5. (a) Kako nas Božja Reč upozorava da ne zavaravamo sami sebe? (b) Šta će nam pomoći da budemo pošteni i iskreni prema sebi?

3 Naš najveći problem je da naučimo da budemo pošteni i iskreni prema sebi. Budući da smo nesavršeni  ljudi, vrlo lako se može desiti da zavaravamo sami sebe. Primera radi, Isus je rekao hrišćanima u Laodikiji da su zavaravali sebe misleći da su bogati, dok su u duhovnom smislu u stvari bili ’siromašni, slepi i goli‘, što je zaista bilo žalosno stanje (Otkrivenje 3:17). Zavaravajući sami sebe samo su pogoršavali situaciju.

4 Možda se sećamo i upozorenja koje je zapisao Isusov učenik Jakov: „Ako neko misli da je pobožan, a ne obuzdava svoj jezik, nego obmanjuje svoje srce, njegovo obožavanje je uzaludno“ (Jakovljeva 1:26). Ako mislimo da će Jehova i dalje prihvatati našu službu iako nepromišljeno koristimo svoj jezik, mi u stvari samo zavaravamo sebe. Ono što činimo za Jehovu je isprazno i beskorisno. Šta će nam pomoći da se tako nešto ne dogodi?

5 U kontekstu stiha koji smo spomenuli, Jakov je istinu iz Božje reči uporedio sa ogledalom. On nam je savetovao da se udubimo u Božji savršeni zakon i da se menjamo u skladu sa onim što saznamo. (Pročitati Jakovljevu 1:23-25.) Biblija nam može pomoći da budemo pošteni i iskreni prema sebi i da shvatimo šta treba da radimo kako bismo se popravili (Tužbalice 3:40; Agej 1:5). Osim toga, možemo se moliti Jehovi i tražiti od njega da nas ispita i da nam pomogne da prepoznamo kod sebe neke ozbiljne mane i da ih otklonimo (Psalam 139:23, 24). Nepoštenje je podmukla slabost i na njega treba da gledamo isto kao i naš nebeski Otac. Poslovice 3:32 kažu: „Jehovi [je] odvratan pokvaren čovek, a blizak je s čestitima.“ Jehova nam može pomoći da razmišljamo kao što on razmišlja i da vidimo sebe onako kako nas on vidi. Setimo se da je Pavle rekao: „U svemu želimo da pošteno postupamo.“ Doduše, nismo savršeni, ali iskreno želimo i zaista se trudimo da budemo pošteni.

 POŠTENJE U PORODIČNOM KRUGU

Poštenje će nam pomoći da se ne upuštamo u nešto što bismo morali skrivati od drugih

6. Zašto bračni drugovi treba da budu pošteni i iskreni jedno prema drugom i koju opasnost time izbegavaju?

6 Poštenje treba da bude odlika hrišćanske porodice. Zato muž i žena moraju biti iskreni i pošteni jedno prema drugom. U jednom hrišćanskom braku ne sme biti loših i nečistih navika kao što su flertovanje s drugim osobama, razvijanje tajnih veza preko interneta ili gledanje pornografije u bilo kom obliku. Neki Jehovini svedoci su se upustili u takvo ponašanje i to su krili od svog bračnog druga. To je nepošteno. Zapazimo šta je rekao verni Božji sluga, kralj David: „Ne sedim s ljudima koji neistinu govore, i ne odlazim k onima koji prikrivaju kakvi su“ (Psalam 26:4). Ako si u braku, nikada nemoj dozvoliti sebi da se upustiš u nešto što bi morao skrivati od svog bračnog druga!

7, 8. Koji biblijski primeri mogu pomoći deci da nauče da cene poštenje?

7 Bilo bi dobro da roditelji koriste biblijske primere dok poučavaju svoju decu koliko je važno biti pošten. Kao negativni primeri mogu poslužiti osobe poput Ahana koji je nešto ukrao i pokušao da to sakrije, Gijezija koji je lagao da bi izvukao materijalnu korist i Jude koji je krao i zlobno lagao da bi naudio Isusu (Isus Navin 6:17-19; 7:11-25; 2. Kraljevima 5:14-16, 20-27; Matej 26:14, 15; Jovan 12:6).

 8 Kao pozitivni primeri mogu poslužiti osobe poput Jakova koji je podsticao svoje sinove da vrate novac koji se nalazio u njihovim vrećama jer je smatrao da je taj novac greškom dospeo tamo, Jeftaja i njegove ćerke koja je poštovala očev zavet iako je morala mnogo čega da se odrekne i Isusa koji je hrabro istupio pred mnoštvo zlonamernih ljudi da bi ispunio proročanstvo i zaštitio svoje prijatelje (Postanak 43:12; Sudije 11:30-40; Jovan 18:3-11). Ovih nekoliko primera samo su deo vrednih pouka koje se nalaze u Božjoj Reči i koje roditeljima mogu pomoći da pouče svoju decu da vole i cene poštenje.

9. Šta roditelji ne smeju da rade ako žele da svojoj deci daju dobar primer što se tiče poštenja i zašto je to važno?

9 Međutim, roditelji u tom pogledu imaju veliku odgovornost. Apostol Pavle je postavio sledeće pitanje: „Zar, dakle, ti koji učiš druge, ne učiš samog sebe? Zar ti, koji propovedaš: ’Ne ukradi‘, kradeš?“ (Rimljanima 2:21). Neki roditelji zbunjuju svoju decu jer ih uče da budu pošteni, a oni sami postupaju nepošteno. Možda opravdavaju sitne krađe i laži pod izgovorom da poslodavci ionako očekuju da će zaposleni uzimati nešto za sebe, ili da su u pitanju samo male dobronamerne laži. Ali krađa je krađa, bez obzira na to kolika je vrednost onoga što je ukradeno, i laž je laž, bez obzira na to o čemu se radi ili koliko je mala neistina u pitanju. * (Pročitati Luku 16:10.) Deca vrlo brzo zapažaju licemerstvo i ono ih može iskvariti (Efešanima 6:4). Međutim, kada na osnovu roditeljskog primera nauče šta je poštenje, verovatno će izrasti u ljude koji će slaviti Jehovu u ovom nepoštenom svetu (Poslovice 22:6).

 POŠTENJE U SKUPŠTINI

10. Na šta treba da pazimo kada je reč o otvorenoj komunikaciji sa suvernicima?

10 Saradnja sa suvernicima pruža nam mnogo prilika da se učimo da postupamo pošteno. Kao što smo videli u 12. poglavlju, treba da pazimo kako koristimo svoj dar govora, naročito među našom duhovnom braćom i sestrama. Usputni razgovor može se lako pretvoriti u ogovaranje, pa čak i klevetanje! Ako prepričavamo nešto za šta ni sami nismo sigurni da li je tačno, možda potpomažemo širenje laži, pa je zato mnogo bolje da obuzdavamo svoj jezik (Poslovice 10:19). S druge strane, možda znamo da je neka informacija tačna, ali to samo po sebi ne znači da treba da je prenosimo drugima. Na primer, možda se radi o nečemu što se nas uopšte ne tiče, ili je možda neljubazno da o tome govorimo (1. Solunjanima 4:11). Neki svoju grubost i neuljudnost opravdavaju time što kažu da su samo iskreni i pošteni, ali naše reči treba uvek da budu prijatne i ljubazne. (Pročitati Kološanima 4:6.)

11, 12. (a) Kako su neki koji su počinili ozbiljan prestup dodatno iskomplikovali problem? (b) Koje laži što se tiče ozbiljnih greha Satana širi i šta će nam pomoći da ne poverujemo u njih? (v) Kako možemo biti pošteni prema Jehovinoj organizaciji?

11 Naročito je važno da budemo pošteni sa onima koji predvode skupštinu. Neki koji su počinili  ozbiljan prestup samo su iskomplikovali problem time što su pokušali da sakriju svoj greh i što su lagali skupštinske starešine. Takve osobe su čak počele da vode dvostruki život, pretvarajući se da služe Jehovi dok su u stvari činili ozbiljan greh. Tako je njihov život postao jedna velika laž (Psalam 12:2). Neki drugi su rekli starešinama deo istine, ali su pri tom sakrili važne činjenice (Dela apostolska 5:1-11). Takvo nepoštenje često proističe iz verovanja u laži koje Satana podupire. (Videti okvir „ Satanine laži o ozbiljnim gresima“.)

12 Isto tako je važno da budemo pošteni prema Jehovinoj organizaciji kada pismeno odgovaramo na neka pitanja. Na primer, kada popunjavamo izveštaj o našoj službi propovedanja, moramo da pazimo da ne dajemo pogrešne podatke. Slično tome, kad popunjavamo molbu za neku vrstu posebne službe, ne bismo smeli da navodimo neistine o svom zdravstvenom stanju ili o nekim drugim područjima našeg života. (Pročitati Poslovice 6:16-19.)

13. Šta znači biti pošten u poslovnom odnosu s nekim suvernikom?

13 Prema suvernicima treba da budemo pošteni i kada je reč o poslovnim stvarima. Ponekad braća i sestre ugovaraju neke poslove sa suvernicima. Takve stvari ne treba mešati s našom službom Jehovi u Dvorani Kraljevstva ili u službi propovedanja. Možda je u pitanju odnos između poslodavca i radnika. Ukoliko smo zaposlili nekog brata ili sestru, treba da se pošteno ophodimo prema njima, da ih na vreme isplaćujemo onoliko koliko smo se dogovorili i to u skladu s pogodnostima predviđenim zakonom (1. Timoteju 5:18; Jakovljeva 5:1-4). S druge strane, ako radimo za nekog brata ili sestru, trudićemo se da pošteno zaradimo svoju platu  (2. Solunjanima 3:10). Nećemo očekivati povlastice zato što smo duhovna braća i sestre, kao da je naš poslodavac dužan da nam da slobodne dane ili neke druge pogodnosti koje drugi radnici nemaju (Efešanima 6:5-8).

14. Koje mere opreza treba da preduzmemo kada ulazimo u neki posao sa suvernicima i zašto?

14 Kako treba da se postavimo u situacijama kada naš poslovni kontakt podrazumeva neku vrstu zajedničkog ulaganja, na primer neku investiciju ili zajam? Biblija nam pruža jedno važno i korisno načelo: Sve stavimo na papir, to jest napravimo ugovor! Na primer, kada je Jeremija kupio jednu njivu, napravio je dva primerka ugovora, koji su potpisali svedoci i stavio ga na sigurno mesto, za slučaj da mu kasnije zatreba (Jeremija 32:9-12; videti i Postanak 23:16-20). Kada ulazimo u neki posao sa suvernicima, to što želimo da svi detalji budu stavljeni na papir, potpisani i potvrđeni od strane svedoka, ne znači da nemamo poverenja jedni u druge. Naprotiv, to sprečava nastanak nesporazuma, razočaranja, pa čak i razmirica koje dovode do zategnutih odnosa. Hrišćani koji posluju sa suvernicima nikada ne smeju izgubiti iz vida da nijedan poslovni poduhvat nije toliko vredan da zbog njega treba ugroziti jedinstvo i mir u skupštini * (1. Korinćanima 6:1-8).

POŠTENJE U BEZBOŽNOM SVETU

15. Šta Jehova misli o nepoštenom poslovanju i kakav stav o tome treba da imaju Božje sluge?

15 Poštenje koje krasi jednog Jehovinog svedoka nije ograničeno samo na skupštinu. Pavle je rekao: „U svemu želimo da pošteno postupamo“ (Jevrejima 13:18).  Našem Stvoritelju je stalo do toga da budemo pošteni i na svom poslu. Samo u knjizi Poslovica na četiri mesta se ističe da treba imati tačnu vagu i tačna merila (Poslovice 11:1; 20:10, 23). U drevno doba u poslovnim transakcijama obično su se koristili vaga i tegovi kojima su se merili roba i novac. Nepošteni trgovci su koristili dvojake tegove i netačnu vagu kako bi prevarili svoje mušterije. * Jehova to mrzi! Da bismo ostali pod okriljem njegove ljubavi, ni u kakvoj vrsti poslovanja ne smemo biti nepošteni.

16, 17. Koji su oblici nepoštenja uobičajeni u današnjem svetu i šta pravi hrišćani ne žele?

16 Pošto je Satana vladar ovog sveta, nismo iznenađeni što nepoštenja ima na svakom koraku. Možda smo svakog dana u iskušenju da budemo nepošteni. Kad pišu kratku biografiju konkurišući negde za posao, ljudi obično lažu, preteruju, izmišljaju preporuke i navode netačne podatke o svom radnom iskustvu. Kad popunjavaju obrasce za imigraciju u neku zemlju, ili za prijavu poreza, osiguranje i slične stvari, obično daju pogrešne podatke kako bi dobili ono što žele. Mnogi učenici varaju na ispitima ili prisvajaju tuđe radove tako što prepisuju ono što nađu na internetu kada sastavljaju neke radove za školu. Nadalje, kada ljudi imaju posla s korumpiranim službenicima, često daju mito kako bi dobili ono što žele. To i možemo očekivati u svetu u kome su mnogi „sebični, pohlepni za novcem [...] bez ljubavi prema dobroti“ (2. Timoteju 3:1-5).

17 Pravi hrišćani ne žele da učestvuju u takvim stvarima. Ponekad je teško biti pošten zato što  izgleda da oni koji su nepošteni imaju uspeha i čak napreduju u današnjem svetu (Psalam 73:1-8). Dotle pravi hrišćani možda imaju finansijske gubitke zato što žele da budu pošteni „u svemu“. Da li se to uopšte isplati? Sasvim sigurno! Ali kako je to moguće? Koje nam blagoslove donosi poštenje?

BLAGOSLOVI KOJE DONOSI POŠTENJE

18. Zašto je dobro biti na glasu kao pošten čovek?

18 U životu nema mnogo stvari koje su vrednije od toga da smo na dobrom glasu kao pošteni i pouzdani ljudi. (Videti okvir „ Koliko sam pošten?“) I zamisli samo — svako može biti na takvom glasu! To ne zavisi od toga da li si talentovan, bogat, da li dobro izgledaš, iz kakve sredine potičeš, niti od bilo kog drugog faktora na koji ne možeš uticati. Međutim, mnogi se ne trude da steknu dobar glas. On je zaista prava retkost (Mihej 7:2). Neki će ti se možda smejati što si pošten, ali drugi će ceniti tvoje poštenje i nagradiće te svojim poverenjem i poštovanjem. Mnogim Jehovinim svedocima poštenje koristi i u finansijskom pogledu. Sačuvali su svoje radno mesto dok su nepošteni radnici dobili otkaz. A u nekim slučajevima su pronašli posao tamo gde se baš traže pošteni radnici.

19. Kako poštenje utiče na našu savest i na naš odnos s Jehovom?

19 Bez obzira na to da li će se i tebi nešto slično desiti, videćeš da će ti poštenje doneti mnogo veće blagoslove. Imaćeš čistu savest. Pavle je napisao: „Uvereni [smo] da imamo čistu savest“ (Jevrejima 13:18). Sem toga, naš brižni nebeski Otac nikada neće prevideti naše poštenje jer on voli poštene ljude. (Pročitati Psalam 15:1, 2 i Poslovice 22:1.) Poštenje će ti pomoći da ostaneš pod okriljem Božje ljubavi, a veće nagrade od toga nema. Razmotrimo sada sledeću temu koja je povezana sa ovom, naime kakvo je Jehovino gledište o radu.

^ odl. 9 Ako neko u okviru skupštine ima naviku da bezočno i pakosno laže, sa očiglednom namerom da povredi druge, starešine zbog toga mogu pokrenuti disciplinski postupak.

^ odl. 14 U dodatku, pod temom „Kako rešavati sporove u poslovnim odnosima“ nalaze se saveti o tome šta uraditi kada u poslovnim odnosima dođe do problema.

^ odl. 15 Jednu vrstu tegova su koristili prilikom kupovanja, a drugu prilikom prodavanja robe kako bi i u jednom i u drugom slučaju profitirali. Moguće je da su koristili i vagu na kojoj je jedan krak bio duži ili teži od drugog tako da su varali mušterije prilikom svake transakcije.