Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 8. POGLAVLJE

Bog voli one koji su čisti

Bog voli one koji su čisti

„S onim ko je čist postupaš čisto“ (PSALAM 18:26)

1-3. (a) Zašto majka želi da njen sin bude uredan i čist? (b) Zašto Jehova želi da njegove sluge budu čiste i šta nas podstiče na to?

MAJKA sprema svog sinčića za izlazak iz kuće. Okupala ga je i obukla mu čistu odeću. Ona dobro zna da je čistoća veoma važna za njegovo zdravlje. Ali zna i to da njegov izgled govori o tome kakvi su mu roditelji.

2 Jehova, naš nebeski Otac, želi da njegove sluge budu čiste. U njegovoj Reči piše: „S onim ko je čist postupaš čisto“ * (Psalam 18:26). Jehova nas voli i zna da je čistoća veoma važna za nas. On takođe očekuje od nas kao svojih Svedoka da svojom čistoćom stvaramo dobru sliku o njemu. Naša čistoća i lepo ponašanje zaista  će doneti čast, a ne sramotu, Jehovi i njegovom svetom imenu (Jezekilj 36:22; pročitati 1. Petrovu 2:12).

3 Saznanje da Bog voli one koji su čisti podstiče nas da pazimo na svoju čistoću. Mi želimo da mu svojim načinom života donesemo čast jer ga volimo. Takođe želimo da ostanemo pod okriljem njegove ljubavi. Pogledajmo sada zašto je neophodno da budemo čisti, šta sve čistoća podrazumeva i kako možemo ostati čisti. To će nam pomoći da zapazimo da li postoje neka područja na kojima je možda potrebno da se popravimo.

ZAŠTO JE NEOPHODNO DA BUDEMO ČISTI?

4, 5. (a) Koji je prvenstveni razlog zbog čega treba da budemo čisti? (b) Kako se Jehovina čistoća vidi u onome što je stvorio?

4 Jedan od načina na koji nas Jehova poučava jeste i to što nam pruža lični primer. Zato nas njegova Reč podstiče da se ’ugledamo na njega‘ (Efešanima 5:1). Prema tome, prvenstveni razlog zbog čega treba da budemo čisti leži u tome što je Jehova, Bog kome služimo, čist i svet u svakom pogledu. (Pročitati Levitsku 11:44, 45.)

5 Jehovina čistoća, poput mnogih njegovih osobina i postupaka, jasno se vidi u onome što je stvorio (Rimljanima 1:20). Zemlja je stvorena tako da bude čist dom za ljude. Jehova je pokrenuo ekološke sisteme koji čiste vazduh i vodu. Neki mikroorganizmi pretvaraju otpad u neškodljive materije. Naučnici su koristili neke od tih proždrljivih mikroorganizama kako bi uklonili naftne mrlje i druge vrste zagađenja koje je prouzrokovano ljudskom sebičnošću i pohlepom. Očigledno je da je čistoća veoma važna onome ko je „zemlju načinio“ (Jeremija 10:12). Trebalo bi da i nama bude važna.

6, 7. Kako je Mojsijev zakon naglašavao činjenicu da se od onih koji služe Jehovi traži da budu čisti?

6 Još jedan razlog zbog čega treba da budemo čisti jeste to što Jehova, naš Vrhovni Vladar, traži od onih koji mu služe da budu čisti. Pod Zakonom koji je  Jehova dao Izraelcima, čistoća i služenje Bogu išli su ruku pod ruku. Zakon je nalagao da se na Dan očišćenja prvosveštenik okupa ne samo jednom već dva puta (Levitska 16:4, 23, 24). Od sveštenika koji su vršili službu zahtevalo se da operu ruke i noge pre nego što prinesu žrtve Jehovi (Izlazak 30:17-21; 2. Letopisa 4:6). U Zakonu je bilo navedeno oko 70 razloga zbog kojih bi neko mogao biti fizički ili ceremonijalno nečist. Izraelci nisu smeli učestvovati ni u kakvim aktivnostima povezanim sa obožavanjem Jehove dokle god su bili nečisti, a u nekim slučajevima bi za nepoštovanje tog zakona usledila smrtna kazna (Levitska 15:31). Ko god nije želeo da se pridržava propisa o čišćenju, što je podrazumevalo kupanje i pranje odeće, bio je ’istrebljen iz zbora‘ (Brojevi 19:17-20).

7 Premda mi nismo pod Mojsijevim zakonom, on nam ipak pomaže da razumemo kakvo je Božje mišljenje o čistoći. Zakon je nesumnjivo naglašavao činjenicu da se od onih koji su služili Bogu tražilo da budu čisti. Jehova se nije promenio (Malahija 3:6). On će prihvatiti našu službu samo ukoliko je „čista i neuprljana“ (Jakovljeva 1:27). Zato treba da znamo šta očekuje od nas u tom pogledu.

ŠTA ZNAČI BITI ČIST PRED BOGOM

8. U kom pogledu Jehova očekuje od nas da budemo čisti?

8 Kada se u Bibliji govori o čistoći, ne misli se samo na fizičku čistoću. Ako želimo da budemo čisti pred Bogom, ta čistoća se mora videti na svim područjima našeg života. Jehova očekuje od nas da budemo čisti u duhovnom, moralnom, mentalnom i fizičkom pogledu. Pogledajmo sada šta sve podrazumevaju ta četiri osnovna područja čistoće.

9, 10. Šta se podrazumeva pod duhovnom čistoćom i u čemu pravi hrišćani ne učestvuju?

9 Duhovna čistoća. Jednostavno rečeno, ako smo u duhovnom smislu čisti, to znači da ispravan način  obožavanja Boga ne mešamo sa neispravnim. Kada su Izraelci na povratku u Jerusalim izlazili iz Vavilona, morali su da poslušaju nadahnuti savet koji je glasio: „Izađite odatle, ne dotičite ništa nečisto [...] budite čisti“ (Isaija 52:11). Izraelci su se vratili u svoju domovinu prvenstveno da bi ponovo uspostavili ispravan način obožavanja Jehove. To obožavanje je moralo biti čisto, to jest neuprljano bilo kakvim vavilonskim učenjima, postupcima i običajima, koji su sramotili Boga.

10 I mi kao pravi hrišćani moramo paziti da se ne uprljamo krivom religijom. (Pročitati 1. Korinćanima 10:21.) U tom pogledu treba da budemo oprezni jer je uticaj krive religije veoma raširen. U mnogim zemljama su različiti običaji, postupci i obredi povezani sa lažnim učenjima, kao što je na primer gledište da nešto unutar čoveka nastavlja da živi posle smrti (Propovednik 9:5, 6, 10). Pravi hrišćani ne učestvuju u običajima koji su povezani s lažnim verovanjima. * Nećemo dozvoliti da pod pritiskom drugih kršimo biblijska merila što se tiče čistog obožavanja Boga (Dela apostolska 5:29).

11. Šta se podrazumeva pod moralnom čistoćom i zašto je važno da u tom pogledu ostanemo čisti?

11 Moralna čistoća. Osoba koja je u moralnom smislu čista ne upušta se ni u kakav oblik polnog nemorala. (Pročitati Efešanima 5:5.) Veoma je važno da ostanemo moralno čisti. Kao što ćemo videti u sledećem poglavlju ove knjige, da bismo ostali pod okriljem Božje ljubavi, moramo ’bežati od bluda‘. Oni koji se upuštaju u polni nemoral i ne kaju se zbog toga „neće naslediti Božje kraljevstvo“ (1. Korinćanima 6:9, 10, 18). Oni su u Božjim očima „izopačeni“. Ukoliko se ne promene, otići će u „drugu smrt“ (Otkrivenje 21:8).

12, 13. Kakva veza postoji između misli i postupaka i kako možemo ostati mentalno čisti?

 12 Mentalna čistoća. Misli vode do postupaka. Ako dozvolimo da se loše misli zadrže u našem umu i srcu, pre ili kasnije verovatno ćemo uraditi nešto što je nečisto (Matej 5:28; 15:18-20). Ali ako se bavimo čistim i čestitim mislima, bićemo podstaknuti da se tako i ponašamo. (Pročitati Filipljanima 4:8.) Kako možemo sačuvati mentalnu čistoću? Kao prvo, moramo se kloniti bilo kakvog oblika zabave koji može iskvariti naše razmišljanje. * Sem toga, redovnim proučavanjem Božje Reči punićemo svoj um čistim mislima (Psalam 19:8, 9).

13 Da bismo ostali pod okriljem Božje ljubavi, neophodno je da u duhovnom, moralnom i mentalnom pogledu ostanemo čisti. O tome će biti više reči u drugim poglavljima ove knjige. Pozabavimo se sada fizičkom čistoćom.

FIZIČKA ČISTOĆA

14. Zašto fizička čistoća nije samo stvar ličnog izbora?

14 Pod fizičkom čistoćom se podrazumeva da naše telo i sredina u kojoj živimo budu čisti. Da li je fizička čistoća lična stvar koja se ne tiče nikog drugog? Oni koji služe Jehovi nemaju takav stav. Kao što je već rečeno, Jehovi je važna naša fizička čistoća ne samo zato što je to za naše dobro već i zato što to govori nešto i o njemu. Seti se primera koji je spomenut na početku ovog poglavlja. Kad vidiš neko dete koje je uvek prljavo ili neuredno, sigurno se pitaš kakvi su to roditelji koji dozvoljavaju da im dete bude takvo. Mi ne želimo da naša pojava ili način života nanose sramotu našem nebeskom Ocu ili da umanjuju vrednost poruke koju propovedamo. U Božjoj Reči  piše: „Ni u čemu ne dajemo nikakav razlog za spoticanje, da se našoj službi ne bi imalo šta prigovoriti, nego se u svemu preporučujemo kao Božje sluge“ (2. Korinćanima 6:3, 4). Dakle, kako možemo biti dobar primer što se tiče čistoće?

15, 16. Šta spada u dobre navike što se tiče higijene i kakva treba da bude naša odeća?

15 Lična higijena i pojava. Premda se kultura i uslovi života razlikuju od zemlje do zemlje, uglavnom možemo sebi priuštiti sapun i vodu kako bismo se redovno kupali i kako bismo i mi i naša deca bili čisti. Dobre navike što se tiče higijene podrazumevaju pranje ruku sapunom i vodom pre obroka ili pripremanja hrane, posle korišćenja toaleta i nakon kupanja ili presvlačenja bebe. Pranje ruku sapunom i vodom sprečava nastanak bolesti i zaista može spasti  život. Takođe sprečava širenje virusa i bakterija i tako pomaže ljudima da izbegnu zaraze koje izazivaju dijareju. U zemljama u kojima kuće nisu priključene na kanalizacioni sistem, otpadne materije se mogu ukloniti tako što će se zakopati, kao što se to radilo i u drevnom Izraelu (Ponovljeni zakoni 23:12, 13).

16 Odeću takođe treba redovno prati da bi bila čista i uredna. Ne mora da bude skupa ili po poslednjoj modi, ali mora da bude uredna, čista i pristojna. (Pročitati 1. Timoteju 2:9, 10.) Bez obzira na to gde se nalazimo, mi želimo da svojom pojavom ’ukrašavamo učenje našeg Spasitelja, Boga‘ (Titu 2:10).

17. Zašto naš dom i okolina treba da budu čisti i uredni?

17 Naš dom i okolina. Naš dom ne mora da bude luksuzno opremljen, ali mora da bude čist i pristojno sređen koliko to okolnosti dozvoljavaju. Isto tako, ako na sastanke i u službu propovedanja idemo automobilom, treba da se potrudimo da u razumnoj meri bude čist i spolja i iznutra. Nemojmo zaboraviti da čist dom i okolina sami po sebi daju dobro svedočanstvo. Na kraju krajeva, mi učimo ljude da je Jehova čist Bog, da će ’uništiti one koji zemlju uništavaju‘ i da će pod njegovim Kraljevstvom naša planeta uskoro biti pretvorena u raj (Otkrivenje 11:18; Luka 23:43). Zato sigurno želimo da naš dom i ono što imamo pokažu drugima da već sada imamo dobre navike koje se uklapaju u ono što će nam doneti predstojeći novi svet.

Fizička čistoća podrazumeva da smo čisti i mi i okruženje u kome živimo

18. Kako možemo pokazati da cenimo što imamo Dvoranu Kraljevstva?

18 Mesta na kojima održavamo sastanke. Ljubav prema Jehovi podstiče nas da cenimo to što imamo Dvoranu Kraljevstva kao posebno mesto gde ga slavimo na ispravan način. Želeli bismo da to mesto ostavi dobar utisak na zainteresovane osobe koje dođu na sastanak. Dvoranu treba redovno čistiti i održavati jer će na taj način ona uvek predstavljati prijatno mesto. Kada činimo sve što možemo da bi dvorana i dalje bila  u dobrom stanju, pokazujemo da cenimo što je imamo. Za nas je pravo zadovoljstvo da pomognemo u čišćenju, kao i prilikom ’obnove i popravke‘ mesta gde slavimo Jehovu (2. Letopisa 34:10). Ista načela važe i kada se sastajemo u Kongresnoj dvorani ili u nekom drugom objektu gde se održavaju pokrajinski sastanci i regionalni kongresi.

OSLOBODIMO SE NEČISTIH NAVIKA I POSTUPAKA

19. Koje navike ne smemo imati ako želimo da u fizičkom pogledu budemo čisti i kako nam Biblija pomaže u tome?

19 Pušenje, zloupotreba alkohola i nemedicinska upotreba supstanci koje izazivaju zavisnost ili utiču na promenu raspoloženja, spadaju u navike i postupke kojih se moramo čuvati ako želimo da u fizičkom pogledu budemo čisti. Biblija ne spominje sve nečiste i ogavne navike i postupke kojih u današnjem svetu ima zaista mnogo, ali zato sadrži načela koja nam pomažu da shvatimo šta Jehova misli o takvim stvarima. Pošto znamo kakvo je Jehovino gledište, ljubav prema njemu će nas podstaći da vodimo život koji mu se dopada. Razmotrimo sada pet biblijskih načela povezanih s tim.

20, 21. Šta Jehova ne želi da činimo i koji čvrst razlog imamo da se tome povinujemo?

20 „Pošto imamo ta obećanja, voljeni, očistimo se od svake prljavštine tela i duha, i usavršavajmo se u svetosti u strahu pred Bogom“ (2. Korinćanima 7:1). Jehova ne želi da činimo nešto što prlja naše telo i negativno utiče na naš duh, to jest na naše stavove i sklonosti. Zato se ne smemo upuštati ni u šta što izaziva zavisnost i za šta se zna da je štetno po fizičko i mentalno zdravlje.

21 Biblija navodi čvrst razlog zbog čega treba da se ’očistimo od svake prljavštine‘. Zapazi da 2. Korinćanima 7:1 počinje sledećim rečima: „Pošto imamo  ta obećanja.“ Koja obećanja? Jehova u prethodnim stihovima obećava: „Ja ću vas primiti. I biću vam otac“ (2. Korinćanima 6:17, 18). Zamisli samo: Jehova nam obećava da će nas štititi i voleti kao otac svog sina ili ćerku. Ali Jehova će ispuniti svoja obećanja samo ako se čuvamo od svake prljavštine „tela i duha“. Zato bi stvarno bilo nerazumno da zbog neke odvratne navike ili nekih prljavih postupaka izgubimo blizak odnos sa Jehovom.

22-25. Koja nam biblijska načela mogu pomoći da se klonimo nečistih navika i postupaka?

22 „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom“ (Matej 22:37). Isus je rekao da je to najveća zapovest (Matej 22:38). Jehova zaslužuje takvu ljubav. Da bismo pokazali da ga volimo svim srcem, svom dušom i svim umom, ne smemo činiti ono što bi moglo skratiti naš život ili otupeti sposobnost rasuđivanja koju nam je Bog dao.

23 [Jehova] daje svima život i dah i sve“ (Dela apostolska 17:24, 25). Život je dar od Boga. Mi volimo Onoga ko nam je dao život i zato želimo da pokažemo da cenimo taj dar. Želimo da se klonimo svih navika i postupaka koji škode našem zdravlju jer shvatamo da bismo u suprotnom pokazali da uopšte ne cenimo svoj život (Psalam 36:9).

24 „Voli svog bližnjeg kao samog sebe“ (Matej 22:39). Nečiste navike i postupci često loše utiču ne samo na osobu koja to radi već i na ljude oko nje. Primera radi, nepušači koji su izloženi duvanskom dimu takođe trpe posledice. Onaj ko nanosi štetu ljudima oko sebe krši Božju zapovest da volimo svoje bližnje. Time takođe poriče svaku izjavu da voli Boga (1. Jovanova 4:20, 21).

25 ’Budimo podložni i pokorni vlastima i vladarima‘ (Titu 3:1). U mnogim zemljama posedovanje ili korišćenje nekih opojnih sredstava predstavlja  kršenje zakona. Kao pravi hrišćani, mi ne posedujemo niti koristimo takva sredstva (Rimljanima 13:1).

26. (a) Šta treba da radimo da bismo ostali pod okriljem Božje ljubavi? (b) Zašto je važno da ostanemo čisti pred Bogom?

26 Da bismo ostali pod okriljem Božje ljubavi, moramo biti čisti ne samo na nekim područjima života već na svim. Nije lako osloboditi se nekih loših navika i postupaka, ali je ipak moguće. * To je zaista najbolji način života, jer nas Jehova uvek uči da činimo ono što je za naše dobro. (Pročitati Isaiju 48:17.) I što je najvažnije, ako i dalje budemo čisti, osetićemo zadovoljstvo koje proizlazi iz saznanja da pružamo dobru sliku o Bogu koga volimo. Tako ćemo ostati pod okriljem njegove ljubavi.

^ odl. 2 Reč koja je kod nas prevedena rečju „čisto“ u izvornom tekstu se ponekad odnosi na fizičku čistoću, ali mnogo češće se odnosi na moralnu i duhovnu čistoću.

^ odl. 67 Ime je promenjeno.