Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. POGLAVLJE

Šta „ljubav prema Bogu znači“?

Šta „ljubav prema Bogu znači“?

„Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške“ (1. JOVANOVA 5:3)

1, 2. Zbog čega volimo Jehovu Boga?

VOLIŠ li Boga? Ako si svoj život već predao Jehovi Bogu, onda je tvoj odgovor nesumnjivo potvrdan! Sasvim je prirodno što osećamo ljubav prema Jehovi. Mi u stvari njemu uzvraćamo ljubav koju je pokazao prema nama. Biblija to objašnjava sledećim rečima: „Mi pokazujemo ljubav, jer je [Jehova] prvi pokazao ljubav prema nama“ (1. Jovanova 4:19).

2 Jehova je prvi učinio nešto za nas da bi nam pokazao da nas voli. Pobrinuo se da imamo predivnu planetu kao dom. Podmiruje naše fizičke potrebe (Matej 5:43-48). Što je još važnije, on podmiruje i naše duhovne potrebe. Dao nam je svoju Reč, Bibliju. Osim toga, podstiče nas da mu se molimo i obećava da će nas uslišiti i da će nam kao pomoć dati svoj sveti duh (Psalam 65:2; Luka 11:13). A što je najvažnije, poslao je svog najmilijeg Sina da nas otkupi i tako oslobodi greha i smrti. Jehovina ljubav prema nama je zaista velika! (Pročitati Jovana 3:16 i Rimljanima 5:8.)

3. (a) Šta treba da radimo da bismo ostali pod okriljem Božje ljubavi? (b) O kom važnom pitanju treba da razmislimo i gde se nalazi odgovor na to pitanje?

 3 Jehova bi želeo da u svu večnost ostanemo pod okriljem njegove ljubavi. Međutim, da li će biti tako ili neće, zavisi isključivo od nas. Božja Reč nas podstiče: „Održite se u Božjoj ljubavi [...] nadajući se večnom životu“ (Judina 21). Izraz „održite se“ ukazuje na to da je potreban izvestan trud s naše strane da bismo ostali pod okriljem Božje ljubavi. Treba da mu uzvratimo ljubav na konkretne načine. Zato važno pitanje o kome je neophodno da razmislimo glasi: ’Kako mogu pokazati  Bogu da ga volim?‘ Odgovor se nalazi u rečima koje je pod Božjim nadahnućem napisao apostol Jovan: „Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške“ (1. Jovanova 5:3). Trebalo bi da dobro razmislimo o značenju ovih reči, jer mi želimo da pokažemo našem Bogu koliko ga volimo.

ŠTA „LJUBAV PREMA BOGU ZNAČI“?

4, 5. Opiši kako je u tvom srcu počela da raste ljubav prema Jehovi.

4 Apostol Jovan je navedeni stih započeo rečima: „Ljubav prema Bogu znači...“ Pogledajmo kako je on objasnio šta u stvari znači voleti Boga. Ali pre nego što razmotrimo to pitanje, pokušaj da se setiš trenutka kada je u tvom srcu počela da se razvija ljubav prema Jehovi.

Predanjem i krštenjem započinjemo život u kojem ćemo biti poslušni Jehovi zato što ga volimo

5 Seti se vremena kada si saznao istinu o Jehovi i njegovoj nameri i kada si počeo da gradiš svoju veru. Shvatio si da iako si rođen kao grešan čovek otuđen od Boga, Jehova ti je preko Hrista dao priliku da postigneš savršenstvo koje je Adam izgubio i da dobiješ večni život (Matej 20:28; Rimljanima 5:12, 18). Razumeo si koliku je žrtvu Jehova podneo kada je poslao svog najmilijeg Sina da umre za tebe. To te je dirnulo u srce i zavoleo si Boga koji je pokazao tako veliku ljubav prema tebi. (Pročitati 1. Jovanovu 4:9, 10.)

6. Kako se ispoljava iskrena ljubav i na šta te je podstakla ljubav prema Bogu?

6 Međutim, to je bio samo početak iskrene ljubavi prema Jehovi. Ljubav nije samo neko osećanje. Iskrena ljubav prema Bogu podrazumeva mnogo više od toga da samo kažemo: „Ja volim Jehovu.“ Koliko je ljubav iskrena vidi se po delima, baš kao i kada je u pitanju vera (Jakovljeva 2:26). Konkretno  rečeno, ljubav se vidi po delima koja činimo da bismo ugodili onome koga volimo. Dakle, kada se u tvom srcu razvila ljubav prema Jehovi, pojavila se i želja da živiš onako kako se dopada tvom nebeskom Ocu. Da li si se krstio kao Jehovin svedok? Ako jesi, onda to znači da su te duboka ljubav prema Jehovi i odanost njemu naveli da doneseš najvažniju odluku u svom životu. Predao si se Jehovi u želji da vršiš njegovu volju i simbolizovao si svoje predanje time što si se krstio. (Pročitati Rimljanima 14:7, 8.) Da bismo održali svečano obećanje koje smo dali Jehovi, treba da činimo i ono što apostol Jovan zatim spominje.

„DRŽATI SE NJEGOVIH ZAPOVESTI“

7. Koje su neke Božje zapovesti i kako ih se možemo držati?

7 Jovan objašnjava da ljubav prema Bogu znači „držati se njegovih zapovesti“. Koje su to zapovesti? Jehova nam je preko svoje Reči, Biblije, dao neke konkretne zapovesti. Primera radi, zabranio je opijanje, polni nemoral, idolopoklonstvo, krađu i laganje (1. Korinćanima 5:11; 6:18; 10:14; Efešanima 4:28; Kološanima 3:9). Ako želimo da se držimo Božjih zapovesti, moramo živeti u skladu s jasnim moralnim merilima navedenim u Bibliji.

8, 9. Kako možemo znati šta je Jehovi ugodno čak i u situacijama u kojima Biblija ne daje nikakav konkretan zakon? Navedi primer.

8 Međutim, da bismo ugodili Jehovi, nije dovoljno da se držimo samo njegovih izričitih zapovesti. Jehova nas nije opteretio zakonima koji bi upravljali svim područjima našeg života. Zato se skoro svakog dana možemo naći u mnogim situacijama za koje Biblija ne daje nikakvu posebnu zapovest. Kako u takvim situacijama možemo znati kako bi Jehova želeo da postupimo? U Bibliji  je jasno izložen Božji način razmišljanja. Dok je proučavamo, mi saznajemo šta Jehova voli, a šta mrzi. (Pročitati Psalam 97:10; Poslovice 6:16-19.) S vremenom shvatamo koje stavove i postupke ceni. Cilj nam je da što bolje upoznamo Jehovu kao ličnost i njegov način razmišljanja, jer će nam to pomoći da u svakodnevnom životu postupamo onako kako bi on želeo. Tako ćemo čak i u situacijama za koje ne postoji neki izričit biblijski zakon moći da prepoznamo „šta je Jehovina volja“ (Efešanima 5:17).

9 Na primer, u Bibliji ne postoji neka konkretna zapovest koja bi nam rekla da ne gledamo filmove ili televizijske programe u kojima se ističe nasilje ili nemoral. Ali da li nam je zaista potreban neki konkretan zakon koji bi to zabranjivao? Mi znamo šta Jehova misli o nemoralu i nasilju. U njegovoj Reči jasno piše: „Onoga ko voli nasilje, silno mrzi duša [Jehovina]“ (Psalam 11:5). U njoj stoji i sledeće: „Bog [će] suditi bludnicima i preljubnicima“ (Jevrejima 13:4). Biće nam sasvim jasno šta je Jehovina volja ako budemo razmišljali o ovim nadahnutim rečima. Zato nećemo izabrati zabavu koja sadrži ono što Bog mrzi. Znamo da ćemo ugoditi Jehovi ako se čuvamo moralne prljavštine koju ovaj svet pokušava da predstavi kao bezazlenu zabavu. *

10, 11. Zašto smo izabrali da slušamo Jehovu i kakvu vrstu poslušnosti on očekuje od nas?

10 Zbog čega se mi prvenstveno držimo Božjih zapovesti? Zašto želimo da svakog dana živimo u skladu s Božjim načinom razmišljanja? Mi nismo izabrali takav način života samo da ne bismo  bili kažnjeni ili da bismo izbegli posledice koje nosi sa sobom ignorisanje Božje volje (Galatima 6:7). Mi smatramo da je poslušnost Jehovi divna prilika da mu pokažemo koliko ga volimo. Baš kao što jedno dete žarko želi očevu naklonost i priznanje, tako i mi želimo Jehovinu naklonost (Psalam 5:12). On je naš Otac i mi ga volimo. Ništa nam ne može doneti veću radost niti veće zadovoljstvo od saznanja da svojim načinom života ’stičemo naklonost kod Jehove‘ (Poslovice 12:2).

11 Zato nismo preko volje poslušni Jehovi, niti biramo ili postavljamo uslove kada ćemo mu biti poslušni. * Nismo od onih koji ga slušaju samo kad im to odgovara ili kada im to ne stvara neke veće probleme. Naprotiv, mi smo mu „od srca“ poslušni (Rimljanima 6:17). Svoja osećanja možemo izraziti rečima psalmiste: „Uživaću u zapovestima tvojim, jer ih volim“ (Psalam 119:47). Mi smo iz ljubavi poslušni Jehovi. Razumemo da on zaslužuje i traži od nas potpunu i bezuslovnu poslušnost (Ponovljeni zakoni 12:32). Voleli bismo da Jehova može za nas da kaže isto ono što njegova Reč kaže za Noja. Za tog vernog patrijarha koji je pokazivao ljubav prema Bogu tako što mu je decenijama bio poslušan, Biblija kaže: „Noje je učinio sve onako kako mu je Bog zapovedio. Učinio je upravo tako“ (Postanak 6:22).

12. Kada naša poslušnost raduje Jehovu?

12 Kako se Jehova oseća kad ga spremno slušamo? Njegova Reč kaže da mu to ’raduje srce‘ (Poslovice 27:11). Da li naša poslušnost zaista raduje Vrhovnog  Vladara svemira? Sasvim sigurno — i to s dobrim razlogom! Jehova nam je dao slobodnu volju kad nas je stvorio. To znači da možemo da biramo da li ćemo slušati Boga ili nećemo (Ponovljeni zakoni 30:15, 16, 19, 20). Naš nebeski Otac se veoma raduje kad smo mu poslušni zato što to želimo i zato što ga iskreno volimo (Poslovice 11:20). Time smo ujedno izabrali i najbolji način života.

„NJEGOVE ZAPOVESTI NISU TEŠKE“

13, 14. Zašto se može reći da Božje „zapovesti nisu teške“? Objasni pomoću primera.

13 Apostol Jovan je rekao nešto veoma ohrabrujuće u vezi s Jehovinim zapovestima, naime da one „nisu teške“. Ono što Jehova očekuje od nas nije nerazumno niti preteško. * Njegove zapovesti ne prevazilaze sposobnost nesavršenih ljudi da ih se drže.

14 To bismo mogli da predstavimo sledećim primerom. Recimo da te jedan blizak prijatelj zamoli da mu pomogneš prilikom selidbe u drugi stan. Ima mnogo kutija koje treba preneti. Neke nisu mnogo teške tako da ih može nositi jedna osoba, ali druge su dosta teže i moraju ih nositi dve osobe. Tvoj prijatelj je odvojio kutije koje ćeš ti nositi. Da li bi tražio od tebe da nosiš kutije koje su i suviše teške? Ne bi. On sigurno ne bi želeo da se povrediš dok sam nosiš tako težak teret. Slično tome, naš brižni i dobri Bog ne traži  od nas da se držimo zapovesti koje su i suviše teške (Ponovljeni zakoni 30:11-14). Nikada ne bi tražio od nas da nosimo tako težak teret. Jehova zna naše granice, jer „dobro poznaje građu našu, pamti da smo prah“ (Psalam 103:14).

15. Zašto možemo biti sigurni da su Jehovine zapovesti za naše dobro?

15 Jehovine zapovesti ni u kom slučaju nisu teške; one postoje za naše dobro. (Pročitati Isaiju 48:17.) Zato je Mojsije rekao Izraelcima: „Jehova [nam je] zapovedio da se držimo svih ovih propisa. Jehova, naš Bog, zapovedio nam je da ga se bojimo da bi nam uvek bilo dobro i da bismo ostali živi, kao što je to danas“ (Ponovljeni zakoni 6:24). I mi možemo biti sigurni da nam je Jehova dao svoje zakone zato što nam želi najbolje — i to na duge staze, u svu večnost. Zar bi uopšte moglo biti drugačije? Jehova je bezgranično mudar (Rimljanima 11:33). Zato on zna šta je najbolje za nas. Osim toga, Jehova je oličenje ljubavi (1. Jovanova 4:8). A ljubav, kao suština njegovog bića, utiče na sve njegove reči i na sva njegova dela. Ona je osnova svih zapovesti koje je dao svojim slugama.

16. Kako možemo biti poslušni Bogu uprkos uticaju ovog izopačenog sveta i sklonostima nesavršenog tela?

16 To ne znači da je lako biti poslušan Bogu. Moramo se boriti protiv uticaja ovog izopačenog sveta koji se nalazi „u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19). Moramo se boriti i sa nesavršenim telom koje nas navodi da kršimo Božje zakone (Rimljanima 7:21-25). Ali ako volimo Boga, možemo pobediti u toj borbi. Jehova blagosilja one koji žele da dokažu svoju ljubav prema njemu tako što su mu poslušni. On daje svoj sveti duh „onima koji mu se pokoravaju“ (Dela apostolska 5:32). Taj duh stvara  u nama divne plodove — dobre osobine koje nam pomažu da i dalje budemo poslušni Bogu (Galatima 5:22, 23).

17, 18. (a) Šta će se razmatrati u ovoj knjizi i šta treba da zadržimo u mislima? (b) O čemu će biti reči u sledećem poglavlju?

17 U ovoj knjizi ćemo razmatrati Jehovina načela, moralna merila i još mnogo toga što otkriva njegovu volju. Dok to budemo radili, treba da zadržimo u mislima neke važne činjenice. Nemojmo zaboraviti da nas Jehova ne prisiljava da se držimo njegovih zakona i načela. On želi da mu od srca budemo poslušni. Imajmo u mislima i to da Jehova želi da živimo na način koji nam već sada donosi velike blagoslove, a u budućnosti će nam doneti večni život. Svesrdna poslušnost je izvanredan način da pokažemo Jehovi koliko ga volimo.

18 Da bi nam pomogao da razlučimo šta je dobro, a šta zlo, Jehova nam je dao jedan poseban dar, a to je savest. Međutim, da bi naša savest bila pouzdan vodič kroz život, ona mora biti ispravno oblikovana. O tome će biti reči u sledećem poglavlju.

^ odl. 9 U šestom poglavlju ove knjige govori se nešto više o tome kako izabrati dobru i primerenu zabavu.

^ odl. 11 Čak i zli duhovi mogu biti poslušni ako su na to prisiljeni. Kada je Isus naredio demonima da izađu iz nekih ljudi koje su zaposeli, demoni su morali da priznaju njegov autoritet i da ga poslušaju, premda protiv svoje volje (Marko 1:27; 5:7-13).

^ odl. 13 Grčka reč koja je u 1. Jovanovoj 5:3 prevedena kao „teške“ koristi se i u Mateju 23:4 u izrazu „teški tereti“, koji se odnosi na detaljna pravila i ljudska predanja kojima su pismoznalci i fariseji opteretili običan narod. U Delima apostolskim 20:29, 30 ta ista grčka reč je prevedena rečju „okrutni“ i odnosi se na bezobzirne otpadnike koji iznose „iskrivljena učenja“ kako bi zaveli druge.