Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 8. PITANJE

Da li je Bog kriv što ljudi pate?

Da li je Bog kriv što ljudi pate?

„Daleko je od istinitog Boga da zlo čini, i od Svemoćnog da nepravedno postupa.“

(Jov 34:10)

„Kad je u kušnji, neka niko ne govori: ’Bog me iskušava.‘ Jer se Bog ne može iskušavati zlim stvarima niti on ikoga zlom iskušava.“

(Jakovljeva 1:13)

„Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas.“

(1. Petrova 5:7)

„Jehova ne kasni s ispunjenjem svog obećanja, kao što neki misle da kasni, već je strpljiv s vama jer ne želi da iko propadne, već da svi dođu do pokajanja.“

(2. Petrova 3:9)