Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 10. PITANJE

Šta Sveto pismo govori o budućnosti?

Šta Sveto pismo govori o budućnosti?

„Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti.“

(Psalam 37:29)

„Zemlja ostaje zauvek.“

(Propovednik 1:4)

„Zauvek će uništiti smrt. Suvereni Gospod Jehova obrisaće suze sa svakog lica.“

(Isaija 25:8)

„Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluvima otvoriće se. Tada će hrom skakati kao jelen, jezik nemoga radosno će klicati. Jer će u pustinji provreti vode i potoci u pustoj zemlji.“

(Isaija 35:5, 6)

„On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo.“

(Otkrivenje 21:4)

 „Oni će graditi kuće i stanovaće u njima, sadiće vinograde i ješće njihov rod. Neće oni graditi, a neko drugi se naseliti, neće oni saditi, a neko drugi jesti. Jer će dani mom narodu biti kao dani drvetu, i moji će izabranici uživati u plodovima svojih ruku.“

(Isaija 65:21, 22)