Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 13. PITANJE

Šta Sveto pismo govori o radu?

Šta Sveto pismo govori o radu?

„Jesi li video čoveka veštog u svom poslu? Takav će pred kraljevima stajati, neće stajati pred običnim ljudima.“

(Poslovice 22:29)

„Ko je krao, više da ne krade, nego neka vredno radi, čineći dobro svojim rukama, da ima šta dati onome ko je u oskudici.“

(Efešanima 4:28)

„Saznao sam da za njih nema ništa bolje nego da se raduju i da čine dobro za života svoga, i da svaki čovek jede i pije i uživa u dobru od sveg truda svoga. To je dar od Boga.“

(Propovednik 3:12, 13)