Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4-V

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova opsežna služba u Galileji (1. deo)

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova opsežna služba u Galileji (1. deo)
PRIKAZ

VREME

MESTO

DOGAÐAJ

MATEJ

MARKO

LUKA

JOVAN

30.

Galileja

Isus počinje da objavljuje da se „približilo nebesko kraljevstvo“

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazaret; Kapernaum

Leči sina kraljevog službenika; čita iz Isaijinog svitka; odbačen; odlazi u Kapernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Galilejsko more, u blizini Kapernauma

Poziva četvoricu učenika: Simona i Andriju, Jakova i Jovana

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaum

Leči Simonovu taštu i druge

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galileja

Prvo putovanje po Galileji

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Leči gubavca; silan narod ide za njim

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaum

Leči paralizovanog

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Poziva Mateja; gozba s poreznicima; pitanje o postu

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judeja

Propoveda po sinagogama

   

4:44

 

31, Pasha

Jerusalim

Leči čoveka kod Vitzate; Judejci žele da ga ubiju

     

5:1-47

Na povratku iz Jerusalima (?)

Učenici kidaju klasje na sabat; Isus „Gospodar sabata“

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galileja; Galilejsko more

Na sabat leči čoveka sa usahlom rukom; mnoštvo ide za njim; leči još mnoge

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Gora u blizini Kapernauma

Bira 12 apostola

 

3:13-19

6:12-16

 

U blizini Kapernauma

Propoved na gori

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaum

Leči slugu jednog stotnika

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Uskrsava udovičinog sina

   

7:11-17

 

Tiberijada; Galileja (Nain ili okolina)

Jovan u zatvoru, šalje svoje učenike Isusu; Isus hvali Jovana

11:2-19

 

7:18-35

 

Galileja (Nain ili okolina)

Grešnica mu maže noge mirisnim uljem; priča o dužnicima

   

7:36-50

 

Galileja

Drugo propovedničko putovanje

   

8:1-3

 

Isteruje demone; neoprostiv greh

12:22-37

3:19-30

   

Nema znaka osim znaka proroka Jone

12:38-45

     

Dolaze njegova majka i braća; svoje učenike smatra braćom

12:46-50

3:31-35

8:19-21