Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4-A

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Događaji koji su prethodili Isusovoj službi

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Događaji koji su prethodili Isusovoj službi
PRIKAZ

Četiri jevanđelja po hronološkom redosledu

Sledeće tabele sadrže i mape koje pokazuju kuda je sve Isus putovao da bi propovedao dobru vest. Strelice na mapama pokazuju pravac kretanja.

Događaji koji su prethodili Isusovoj službi

VREME

MESTO

DOGAÐAJ

MATEJ

MARKO

LUKA

JOVAN

3. PRE N. E.

Jerusalim, hram

Anđeo Gavrilo proriče Zahariji rođenje Jovana Krstitelja

   

1:5-25

 

oko 2. PRE N. E.

Nazaret; Judeja

Anđeo Gavrilo proriče Mariji rođenje Isusa; ona posećuje svoju rođaku Jelisavetu

   

1:26-56

 

2. PRE N. E.

Judejska brda

Rođenje Jovana Krstitelja; Zaharija proriče; Jovanov život u pustinji

   

1:57-80

 

2. PRE N. E., oko 1. okt.

Vitlejem

Rođenje Isusa; „Reč je postala telo“

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

U blizini Vitlejema; Vitlejem

Anđeo objavljuje dobru vest pastirima: anđeli slave Boga; pastiri posećuju dete

   

2:8-20

 

Vitlejem; Jerusalim

Isus obrezan (osmog dana); roditelji ga donose u hram (posle 40. dana)

   

2:21-38

 

1. PRE N. E. ili 1. N. E.

Jerusalim; Vitlejem; Egipat; Nazaret

Astrolozi; bekstvo u Egipat; Irod naređuje pokolj dečaka; povratak iz Egipta i naseljavanje u Nazaretu

2:1-23

 

2:39, 40

 

12. N. E., Pasha

Jerusalim

Dvanaestogodišnji Isus u hramu postavlja pitanja učiteljima

   

2:41-50

 
 

Nazaret

Povratak u Nazaret; ostaje poslušan svojim roditeljima; uči za tesara; Marija rađa još četiri sina, kao i kćeri (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29, proleće

Pustinja, Jordan

Jovan Krstitelj počinje sa svojom službom

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28