Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 13.

Svetske sile prema Danilovom proročanstvu

Svetske sile prema Danilovom proročanstvu
PRIKAZ

Vavilon

Danilo 2:32, 36-38; 7:4

607. PRE N. E. kralj Navuhodonosor uništava Jerusalim

Medo-Persija

Danilo 2:32, 39; 7:5

539. PRE N. E. osvaja Vavilon

537. PRE N. E. Kir izdaje dekret po kome Judejci mogu da se vrate u Jerusalim

Grčka

Danilo 2:32, 39; 7:6

331. PRE N. E. Aleksandar Veliki osvaja Persiju

Rim

Danilo 2:33, 40; 7:7

63. PRE N. E. vlada nad Izraelom

70. N. E. uništava Jerusalim

Anglo-Amerika

Danilo 2:33, 41-43

1914-1918. N. E. tokom Prvog svetskog rata nastaje Anglo-Američka svetska sila