Istražujmo Božju Reč

Božje ime u hebrejskom delu Svetog pisma

Kako su prevodioci Biblije prenosili Božje ime sa hebrejskog? Da li je ispravan oblik „Jehova“? Šta znači Božje ime?

Božje ime u grčkom delu Svetog pisma

Pogledajte uverljive dokaze da se Božje ime nalazilo u izvornom, grčkom tekstu Biblije.

Tabela: Proroci i kraljevi u Judi i Izraelu (1. deo)

Pogledajte dijagram biblijske istorije u periodu od 997. pre n. e. do 800. pre n. e.

Tabela: Proroci i kraljevi u Judi i Izraelu (2. deo)

Pogledajte dijagram biblijske istorije u periodu od 800. pre n. e. do 607. pre n. e.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Događaji koji su prethodili Isusovoj službi

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period od 3. pre n. e. do proleća 29. n. e.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Početak Isusove službe

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period od jeseni 29. n. e. do Pashe 30. n. e.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova opsežna služba u Galileji (1. deo)

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period od 30. n. e. do Pashe 31. n. e.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova opsežna služba u Galileji (2. deo)

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period od 31. n. e. do 32. n. e., posle Pashe.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova opsežna služba u Galileji (3. deo) i u Judeji

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period tokom 32. n. e., između Pashe i Praznika posvećenja.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova kasnija služba istočno od Jordana

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period tokom 32. n. e., posle Praznika posvećenja.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova završna služba u Jerusalimu (1. deo)

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period od 8. do 14. nisana 33. n. e.

Glavni događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova završna služba u Jerusalimu (2. deo)

Pogledajte tabelu i mapu koji se odnose na period od 14. nisana do 25. ijara 33. n. e.

Poruka koju nam prenosi Sveto pismo

Od Postanka do Otkrivenja, Sveto pismo ima istu poruku. O čemu je reč?

Postanak i putovanja patrijarha

Pogledajte mapu za biblijsku knjigu Postanak.

Izlazak iz Egipta

Pogledajte kojim putem su Izraelci išli do Obećane zemlje.

Osvajanje Obećane zemlje

Pogledajte mapu na kojoj su prikazani vojni pohodi Izraelaca.

Sveti šator i prvosveštenik

Pogledajte ilustracije svetog šatora i odore izraelskog prvosveštenika.

Naseljavanje Obećane zemlje

Pogledajte mapu podeljenu po izraelskim plemenima, kao i područja na kojima su sudile sudije, od Gotonila do Samsona.

Davidovo i Solomonovo kraljevstvo

Pogledajte mapu Izraela na njegovom vrhuncu.

Hram koji je sagradio Solomon

Pogledajte prikaz hrama s njegovih četrnaest istaknutih obeležja.

Svetske sile prema Danilovom proročanstvu

Pogledajte značenje ogromnog kipa iz Danilovog sna, zabeleženog u 2. poglavlju Danila.

Izrael u vreme Isusa

Pogledajte gde su postojale rimske provincije na području Izraela i oko njega.

Hramsko brdo u prvom veku

Pogledajte prikaz hrama u Isusovo vreme, s nekim istaknutim obeležjima.

Poslednja sedmica Isusovog života na zemlji (1. deo)

Pogledajte mapu Jerusalima i njegove okoline, kao i tabelu s događajima od 8. do 11. nisana 33. n. e.

Poslednja sedmica Isusovog života na zemlji (2. deo)

Pogledajte tabelu s događajima od 12. do 16. nisana 33. n. e.

Širenje hrišćanstva

Pogledajte mapu sa Pavlovim propovedničkim putovanjima i gradovima iz Otkrivenja.

Mere

Slikovit prikaz biblijskih mera za dužinu, tečnost i suvu materiju.

Težina novčanih jedinica

Slikovit prikaz biblijskih novčića i mera.

Hebrejski kalendar

Uporedite biblijski lunarni kalendar sa savremenim da biste videli kada se šta odvijalo.