Vrati se na sadržaj

Šta očekujete od budućnosti?

Šta očekujete od budućnosti?

Da li će stanje u svetu...

  • ostati isto?

  • biti gore?

  • biti bolje?

 ŠTA KAŽE SVETO PISMO

„Bog [...] će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (Otkrivenje 21:3, 4, prevod Novi svet)

ŠTA VAM TO SAZNANJE MOŽE DONETI

Smisaon posao i uživanje u plodovima svog rada (Isaija 65:21-23)

Život bez bolesti i patnje (Isaija 25:8; 33:24)

Srećan, beskrajan život s porodicom i prijateljima (Psalam 37:11, 29)

 MOŽEMO LI VEROVATI SVETOM PISMU?

Da, iz najmanje dva razloga:

  • Bog ima moć da ispuni svoja obećanja. U Svetom pismu je samo Jehova Bog nazvan Svemoćnim, budući da ima neograničenu moć (Otkrivenje 15:3). Ništa ga ne može sprečiti da ispuni obećanje da će promeniti svet nabolje. Kao što Sveto pismo kaže: „Bogu je sve moguće“ (Matej 19:26).

  • Bog želi da ispuni svoja obećanja. Primera radi, on želi da vrati umrle u život (Jov 14:14, 15).

Iz Svetog pisma takođe saznajemo da je Božji Sin, Isus, lečio bolesne. Činio je to drage volje (Marko 1:40, 41). Poput svog Oca, i Isus je želeo da pomaže onima koji su u nevolji (Jovan 5:19).

S obzirom na to, možemo biti uvereni da će nam Jehova i Isus pružiti prelepu budućnost (Psalam 72:12-14; 145:16; 2. Petrova 3:9).

 RAZMISLITE O SLEDEĆEM

Kako će Bog promeniti ovaj svet nabolje?

Odgovor se nalazi u Svetom pismu: MATEJ 6:9, 10 i DANILO 2:44.