Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

9. LEKCIJA

Koristi vizuelna sredstva

Koristi vizuelna sredstva

Postanak 15:5

UKRATKO: Koristi vizuelna sredstva da pojasniš važne pouke i olakšaš slušaocima da ih zapamte.

KAKO TO URADITI:

  • Izaberi vizuelna sredstva koja će istaći pouku. Koristi slike, grafičke prikaze, mape, vremenske linije i druga vizuelna sredstva da bi istakao važne misli a ne detalje. Pomozi slušaocima da upamte pouku a ne samo vizeulno sredstvo.

  • Postaraj se da slušaoci mogu da vide vizuelno sredstvo.