Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 7. LEKCIJA

Tačne i pouzdane informacije

Tačne i pouzdane informacije

Luka 1:3

UKRATKO: Koristi pouzdane izvore da bi pomogao slušaocima da dođu do ispravnog zaključka.

KAKO TO URADITI:

  • Koristi pouzdane izvore. Svoje misli temelji na Božjoj Reči i čitaj direktno iz nje kad god je moguće. Ukoliko iznosiš naučne činjenice, neku vest, događaj iz službe propovedanja i slično, proveri da li je izvor pouzdan i da li su informacije još uvek aktuelne.

  • Koristi izvore na ispravan način. Objašnjenje stihova treba da bude u skladu s njihovim kontekstom, sa celokupnom biblijskom porukom, kao i s publikacijama „vernog i razboritog roba“ (Mat. 24:45). Kada koristiš svetovne izvore, nemoj menjati smisao i izvlačiti misli iz konteksta.

  • Rezonuj sa slušaocima. Nakon što pročitaš stih ili navedeš izvor, taktično postavi pitanje ili upotrebi primer, poređenje i slično da bi pomogao slušaocima da sami dođu do zaključka.