Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

6. LEKCIJA

Objasni primenu stiha

Objasni primenu stiha

Jovan 10:33-36

UKRATKO: Nemoj samo pročitati stih i nastaviti sa izlaganjem. Neka slušaoci vide vezu između stiha koji si pročitao i misli koju želiš da istakneš.

KAKO TO URADITI:

  • Izdvoj ključne reči. Nakon što pročitaš stih, istakni reči koje se odnose na glavnu misao. To možeš uraditi tako što ćeš ponoviti te reči ili tako što ćeš postaviti pitanje koje će pomoći slušaocima da prepoznaju ključne reči.

  • Naglasi glavnu misao. Ako pre čitanja stiha navedeš razlog zašto ćeš ga pročitati, na primer da bi dokazao neku tvrdnju, objasni kako ključne reči iz stiha govore u prilog tome.

  • Neka primena bude jednostavna. Nemoj se zadržavati na nevažnim detaljima koji ne podupiru glavnu misao. U zavisnosti od toga šta tvoji slušaoci već znaju o temi, odluči koliko toga treba da kažeš da bi razumeli tu misao.