Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. LEKCIJA

Ispravno uvedi stihove

Ispravno uvedi stihove

Matej 22:41-45

UKRATKO: Pripremi slušaoce za čitanje stiha.

KAKO TO URADITI:

  • Razmisli zašto čitaš taj stih. Svaki stih uvedi tako da pomogneš slušaocima da prepoznaju misao koju želiš da istakneš.

  • Istakni Bibliju kao autoritet. Kada se obraćaš onima koji veruju u Boga, usmeri pažnju na Bibliju kao na Božju Reč, čime ćeš je predstaviti kao izvor najveće mudrosti.

  • Izazovi zanimanje za stih. Postavi pitanje čiji se odgovor nalazi u stihu, spomeni problem za koji stih nudi rešenje ili navedi načelo koje će biti jasnije na osnovu onoga što ćeš pročitati.