Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 3. LEKCIJA

Koristi pitanja

Koristi pitanja

Matej 16:13-16

UKRATKO: Postavljaj taktična pitanja da bi izazvao i održao zanimanje, da bi rezonovao sa slušaocima i da bi istakao važne misli.

KAKO TO URADITI:

  • Izazovi i održi zanimanje. Postavljaj retorička pitanja koja navode slušaoca da odgovori u sebi ili koja bude njegovu znatiželju.

  • Rezonuj o temi. Pomoću niza pitanja, pomozi slušaocima da uvide zašto je neki argument logičan, kao i da dođu do ispravnog zaključka.

  • Istakni važne misli. Da bi uveo važnu misao, postavi zanimljivo pitanje. Nakon razmatranja važne misli ili u zaključku govora koristi pitanja za ponavljanje.