Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

20. LEKCIJA

Upečatljiv zaključak

Upečatljiv zaključak

Propovednik 12:13, 14

UKRATKO: U zaključku podstakni slušaoce da primene ono što su čuli.

KAKO TO URADITI:

  • Poveži zaključak s temom govora. Ponovi ili parafraziraj glavne tačke i temu.

  • Motiviši slušaoce. Objasni slušaocima šta treba da rade i zašto to treba da rade. Govori sa uverenjem.

  • Neka zaključak bude jednostavan i kratak. Nemoj uvoditi nove misli. U nekoliko reči još jednom podstakni slušaoce da primene ono o čemu je bilo govora.