Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 16. LEKCIJA

Podsticajno i pozitivno

Podsticajno i pozitivno

Jov 16:5

UKRATKO: Usredsredi se na rešenje problema a ne na sam problem, kao i na ono što će delovati podsticajno na slušaoce.

KAKO TO URADITI:

  • Razmišljaj pozitivno o slušaocima. Kreni od pretpostavke da tvoji suvernici žele da služe Jehovi najbolje što mogu. Čak i ako moraš da im daš savet, kad god je moguće, najpre ih pohvali od srca.

  • Ne zadržavaj se predugo na negativnim informacijama. O negativnim stvarima u vezi s temom govori samo onoliko koliko je neophodno. Celokupan govor treba da ostavi pozitivan utisak na slušaoce.

  • Koristi Božju Reč. Istakni šta je Jehova već uradio za čovečanstvo, šta sada radi i šta će još uraditi. Ulij slušaocima nadu i hrabrost.