Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 15. LEKCIJA

Govori sa uverenjem

Govori sa uverenjem

1. Solunjanima 1:5

UKRATKO: Neka se vidi da si potpuno uveren da je ono što govoriš istinito i važno.

KAKO TO URADITI:

  • Dobro se pripremi. Proučavaj materijal sve dok ne budeš razumeo kako Biblija podupire glavne misli iz njega. Probaj da glavne tačke sažmeš u nekoliko reči. Razmišljaj o tome kako će govor pomoći slušaocima. Moli se Jehovi za sveti duh.

  • Koristi reči koje će doprineti uverljivosti. Nemoj samo preuzeti formulacije iz objavljenog materijala. Govori svojim rečima. Tako će se videti da si uveren u ono što govoriš.

  • Govori sa uverenjem, ali i srdačno. Govori dovoljno glasno. Održavaj vizuelni kontakt sa slušaocima.