Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

10. LEKCIJA

Modulacija

Modulacija

Poslovice 8:3, 4, 7, fusnota

UKRATKO: Jasno iznesi misli i probudi emocije kod slušalaca tako što ćeš menjati jačinu i visinu glasa, kao i brzinu govora.

KAKO TO URADITI:

  • Menjaj jačinu glasa. Govori glasnije kada želiš da istakneš glavne misli ili da motivišeš slušaoce. Isto važi i kada iz Biblije čitaš neku osudu. Govori tiše kada želiš da stvoriš iščekivanje ili preneseš strah i zabrinutost.

  • Menjaj visinu glasa. Povisi glas da bi izrazio oduševljenje ili istakao koliko je nešto veliko ili udaljeno. Spusti glas da bi izrazio tugu i zabrinutost.

  • Menjaj brzinu govora. Govori brže kada želiš da preneseš ushićenost. Govori sporije kada navodiš važne misli.