Posveti se čitanju i poučavanju

Ova publikacija je namenjena tome da ti pomogne u javnom čitanju, kao i govorništvu i poučavanju.

Pismo Vodećeg tela

Mi prenosimo najvažniju poruku datu ljudima.

1. LEKCIJA

Dobar uvod

Dobar uvod postiže tri cilja.

2. LEKCIJA

Govori prirodno

Kada govoriš prirodno, slušaoci će uživati u tvom govoru i lakše će primeniti ono što kažeš.

3. LEKCIJA

Koristi pitanja

Postavljaj taktična pitanja da bi izazvao zanimanje i istakao važne misli.

4. LEKCIJA

Ispravno uvedi stihove

Razmisli kako možeš pripremiti slušaoce za čitanje stiha.

5. LEKCIJA

Tačno čitaj

Tačno čitanje je neophodno da bismo druge poučili o Jehovi.

6. LEKCIJA

Objasni primenu stiha

Pomozi slušaocima da vide vezu između stiha koji si pročitao i misli koju želiš da istakneš.

7. LEKCIJA

Tačne i pouzdane informacije

Tačne i pouzdane informacije će pomoći slušaocima da dođu do ispravnog zaključka.

8. LEKCIJA

Poučne ilustracije

Poboljšaj se u poučavanju tako što ćeš koristiti jednostavne ilustracije koje će se dopasti slušaocima i koje će preneti važne pouke.

9. LEKCIJA

Koristi vizuelna sredstva

Koristi vizuelna sredstva jer ona ostavljaju jači utisak na osobu.

10. LEKCIJA

Modulacija

Menjaj brzinu govora i visinu i jačinu glasa da bi probudio emocije kod slušalaca i motivisao ih.

11. LEKCIJA

Govori gorljivo

Gorljivost prenosi snažna osećanja i pomaže ti da zadržiš pažnju slušalaca.

12. LEKCIJA

Srdačnost i saosećajnost

Ako govoriš iskreno, od srca, slušaoci će osetiti da ti je stalo do njih.

13. LEKCIJA

Istakni praktičnu vrednost

Pomozi slušaocima da razumeju kako se ono što govoriš tiče njih i kako to da primene.

14. LEKCIJA

Istakni glavne tačke

Pomozi prisutnima da lakše prate tvoj govor i istakni kako je svaka glavna tačka povezana sa ciljem govora i temom.

15. LEKCIJA

Govori sa uverenjem

Budi uverljiv. Neka se vidi da si potpuno uveren da je ono što govoriš istinito i važno.

16. LEKCIJA

Podsticajno i pozitivno

Budi pozitivan a ne kritičan. Usmeri pažnju na divne istine iz Božje Reči.

17. LEKCIJA

Razumljivo za druge

Pomozi slušaocima da razumeju suštinu onoga što govoriš. Neka glavne tačke budu jasne.

18. LEKCIJA

Poučno za slušaoce

Podstakni slušaoce na razmišljanje i pomozi im da saznaju nešto vredno.

19. LEKCIJA

Trudi se da dopreš do srca

Podstakni kod slušalaca ljubav prema Bogu i njegovoj Reči, Bibliji.

20. LEKCIJA

Upečatljiv zaključak

Upečatljiv zaključak će pomoći slušaocima da primene ono što su čuli.

Prati svoj napredak

Prati svoj napredak u čitanju i poučavanju.

Saznajte više

SERIJA FILMOVA

Posveti se čitanju i poučavanju – kratki filmovi

Razvijte veštine koje su neophodne za javno čitanje i poučavanje.