Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

Prvi razgovor

Pitanje: Gde možemo pronaći korisne savete za život?

Biblijski stih: 2Ti 3:16, 17

Pitanje za naknadnu posetu: Zašto možemo verovati Bibliji?

OVAJ STIH MOŽEŠ PRONAĆI U:

Naknadna poseta

Pitanje: Zašto možemo verovati Bibliji?

Biblijski stih: Jov 26:7

Pitanje za naknadnu posetu: Na koja pitanja Biblija pruža odgovor?

OVAJ STIH MOŽEŠ PRONAĆI U: