Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Koristi brošuru i knjigu Budi srećan zauvek!

Koristi brošuru i knjigu Budi srećan zauvek!

Mnogo smo srećni što imamo novu brošuru i knjigu za vođenje biblijskih kurseva! Molimo se da Jehova blagoslovi naš trud da još većem broju ljudi pomognemo da postanu Hristovi učenici (Mt 28:18-20; 1Ko 3:6-9). Kako da koristimo ove nove publikacije?

Pošto je knjiga Budi srećan zauvek! osmišljena za interaktivni biblijski kurs, promeniće se i naš način poučavanja. Pridržavaj se sledećih uputstava dok se pripremaš za biblijske kurseve i dok ih vodiš. *

  • Pročitajte materijal i zajedno razmotrite navedena pitanja

  • Pročitajte stihove uz koje stoji oznaka „pročitajte“. Pomozi učeniku da razume kako su oni povezani s materijalom i kako da ih primeni

  • Pogledajte svaki video i razmotrite navedena pitanja

  • Pokušajte da tokom jednog kursa obradite celu lekciju

U službi najpre ponudi brošuru da bi video koliko je osoba zainteresovana za proučavanje. (Videti okvir „ Kako ponuditi brošuru Budi srećan zauvek! tokom prvog razgovora“.) Ako proučite celu brošuru i osoba želi i dalje da proučava, uruči joj knjigu i počnite od 4. lekcije. Ako s nekim već proučavaš knjigu Šta Biblija naučava ili „Božja ljubav“, pređi na knjigu Budi srećan zauvek! i proceni odakle bi bilo dobro da nastavite.

NAKON ŠTO POGLEDAŠ VIDEO „DOBRO DOŠAO NA BIBLIJSKI KURS!“ ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Šta će učenik naučiti iz ove nove knjige?

  • Zašto treba da pokažeš ovaj video svima s kojima počneš da proučavaš?

  • Koje ciljeve bi učenik mogao da postavlja i postepeno ostvaruje? (Videti okvir „ Tema svakog dela i ciljevi za učenika“.)

^ odl. 4 NAPOMENA: Učenik ne mora da pročita ili pogleda sve što je navedeno u delu „Istraži“, ali dobro je da ti to uradiš tokom pripreme. Zahvaljujući tome, znaćeš šta bi učeniku bilo posebno zanimljivo i korisno. U elektronskom izdanju knjige nalaze se linkovi koji vode do različitih videa i dodatnog materijala.

 TEMA SVAKOG DELA I CILJEVI ZA UČENIKA

 

LEKCIJE

TEMA

CILJEVI ZA UČENIKA

1

1–12

Kako ti Biblija može poboljšati život i kako možeš upoznati njenog Autora

Podstakni učenika da čita Bibliju, da se priprema za kurs i da dolazi na sastanke

2

13–33

Šta Bog čini za nas i kako želi da mu služimo i slavimo ga

Podstakni učenika da propoveda drugima i da postane nekršteni objavitelj

3

34–47

Šta Bog očekuje od svog naroda

Podstakni učenika da preda svoj život Jehovi i da se krsti

4

48–60

Kako da se održiš u Božjoj ljubavi

Pomozi učeniku da nauči da razlikuje dobro od zla i da duhovno napreduje