Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

27. septembra – 3. oktobra

ISUS NAVIN 6–7

27. septembra – 3. oktobra

BLAGO IZ BOŽJE REČI

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

  • Pesma 121

  • Šta naša organizacija postiže (5 min.): Prikaži video Šta naša organizacija postiže za septembar.

  • Jehova ne toleriše namernu neposlušnost (10 min.): Razmatranje s prisutnima. Prikaži insert iz videa „Nijedna reč nije ostala neispunjena“. Zatim s prisutnima razmotri sledeća pitanja: Koju jasnu zapovest je Jehova dao Izraelcima pre osvajanja Jerihona? Šta su Ahan i njegova porodica uradili i zašto? Šta učimo iz tog događaja? Podstakni sve da pogledaju ceo video.

  • Skupštinsko razmatranje Biblije (30 min.): rr pogl. 14 ¶8-14, okvir 13A

  • Završne reči (3 min.)

  • Pesma 88 i molitva