Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Ništa nije propalo

Ništa nije propalo

Nakon što je Isus čudom nahranio 5 000 muškaraca, kao i žene i decu, svojim učenicima je rekao: „Sakupite ostatke, da ništa ne propadne“ (Jv 6:12). Time je pokazao da ceni sve što dobija od Jehove.

Vodeće telo danas nastoji da poput Isusa mudro koristi raspoloživa sredstva. Na primer, prilikom gradnje glavnog sedišta u Vorviku, braća su izabrala projekte koji su im omogućili da na najbolji način iskoriste raspoložive fondove.

KAKO MOŽEMO IZBEĆI RASIPANJE...