Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

●○○ PRVI RAZGOVOR

Pitanje: Kako Bog gleda na ljude koji ga iskreno traže?

Biblijski stih: 1Pe 5:6, 7

Pitanje za naknadnu posetu: Da li Bog obraća pažnju na nas kao pojedince?

○●○ PRVA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Da li Bog obraća pažnju na nas kao pojedince?

Biblijski stih: Mt 10:29-31

Pitanje za naknadnu posetu: Kako znamo da nas Bog razume?

○○● DRUGA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Kako znamo da nas Bog razume?

Biblijski stih: Ps 139:1, 2, 4

Pitanje za naknadnu posetu: Zašto je dobro da znamo da je Bogu stalo do nas?