Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEZEKILJ 42–45

Jehovi će se ponovo služiti na pravi način

Jehovi će se ponovo služiti na pravi način

Jezekiljeva vizija hrama je uverila verne Izraelce u izgnanstvu da će se Jehovi opet služiti na pravi način. Takođe ih je podsetila na to da su Jehovina merila veoma visoka.

• Sveštenici će poučavati narod Jehovinim merilima

44:23

Navedi neke primere kako nas verni i razboriti rob poučava šta je čisto, a šta nečisto (kr 110-117).

• Narod će pružati podršku onima koje je Jehova postavio na odgovorne položaje

45:16

Kako možemo pružati podršku skupštinskim starešinama?