Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Da li si svestan kakva je čast služiti Jehovi?

Da li si svestan kakva je čast služiti Jehovi?

Izraelci u izgnanstvu su se ohrabrili kada su čuli za Jezekiljevu viziju hrama — ona im je dala nadu da će se Jehovi u budućnosti opet služiti na pravi način, to jest da će prava religija biti obnovljena. U poslednjim danima, „gora Jehovinog doma [prava religija] biće utvrđena iznad gorskih vrhova“ (Is 2:2). Mi smo među onima koji se stiču k toj gori. Da li si svestan toga kakva je čast poznavati Jehovu i služiti mu?

BLAGOSLOVI KOJE IMAJU BOŽJE SLUGE:

Kako mogu pokazati da cenim to što služim Jehovi?