Svedočenje majci s detetom u Zapadnom Bengalu, u Indiji

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA septembar 2016.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu Stražarske kule i Prenesi istinu iz Biblije: Bog brine za nas. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Živimo po Jehovinom zakonu

Šta znači živeti po Jehovinom zakonu? Pisac 119. psalma nam pruža dobar primer u tome.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Ako dete otvori vrata

Kako treba da postupimo i pokažemo da poštujemo roditelje.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Pomoć je meni od Jehove“

U 121. psalmu je na slikovit način predstavljeno kako nas Jehova Bog štiti.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Divno smo stvoreni

U 139. psalmu, David se divi onome što je Bog stvorio.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Šta da izbegavamo tokom biblijskog kursa?

Šta da izbegavamo da bismo doprli do srca osobe s kojom proučavamo?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Velik je Jehova i dostojan hvale najveće“

U 145. psalmu, David je izrazio šta oseća prema Jehovi koji brine o svojim vernim slugama.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poboljšajmo svoje veštine u službi — Pozovimo osobe koje posećujemo da dođu na sastanak

Osobe koje posećujemo i s kojima proučavamo mnogo brže napreduju kada počnu da dolaze na sastanke.