Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

●○ PRVI RAZGOVOR

Pitanje: Da li je Biblija i danas korisna?

Biblijski stih: 2Ti 3:16

Pitanje za naknadnu posetu: Da li je Biblija u skladu s naukom?

○● NAKNADNA POSETA

Pitanje: Da li je Biblija u skladu s naukom?

Biblijski stih: Jov 26:7

Pitanje za naknadnu posetu: Da li nam biblijski saveti koriste u svakodnevnom životu?