Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Jehova voli čist narod

Jehova voli čist narod

„Operi ruke. Očisti sobu. Počisti pod. Izbaci smeće.“ Mnogi roditelji uče svoju decu kako da održavaju fizičku čistoću. Međutim, načela o čistoći zapravo dolaze od Boga (Iz 30:18-20; Pz 23:14; 2Ko 7:1). Jehovi odajemo čast kada brinemo o telesnoj čistoći i čistoći naših stvari (1Pe 1:14-16). Da li se to odnosi i na naš dom i okolinu? Za razliku od onih koji ostavljaju smeće po putevima i parkovima, kao Jehovini svedoci se trudimo da naša planeta bude čista (Ps 115:16; Ot 11:18). Naš stav prema čistoći se vidi čak i u malim stvarima, recimo, gde bacamo papiriće od bombona, limenke ili žvake. Želimo da se u svakom segmentu našeg života „preporučujemo kao Božje sluge“ (2Ko 6:3, 4).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM BOG VOLI ČIST NAROD, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Šta neki navode kao razloge zbog kojih ne vode računa o čistoći svojih stvari?

  • Kako Mojsijev zakon otkriva Jehovin stav o čistoći?

  • Kako bez reči možemo proslaviti Jehovu?

Kako se mogu ugledati na Jehovu kada je reč o čistoći?