Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

●○○ PRVI RAZGOVOR

Pitanje: Kako znamo da patnja nije kazna od Boga?

Biblijski stih: Ja 1:13

Pitanje za naknadnu posetu: Zašto patimo?

○●○ PRVA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Zašto patimo?

Biblijski stih: 1Jv 5:19

Pitanje za naknadnu posetu: Da li Boga dotiče naša patnja?

○○● DRUGA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Da li Boga dotiče naša patnja?

Biblijski stih: Is 63:9

Pitanje za naknadnu posetu: Kako će Bog okončati patnju?