Ponuda traktata Da li će se mrtvi ikada vratiti u život?, Tuvalu

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA oktobar 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i Prenesi istinu iz Biblije: Poslušnost Bogu kao dokaz ljubavi. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Danilovo proročanstvo o dolasku Mesije

U 9. poglavlju Danila nalaze se detalji o Mesijinom dolasku. Koji su još događaji uključeni u ovo proročanstvo?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Marljivo proučavaj

Marljivo proučavanje Biblije ti može pomoći da ostaneš veran Bogu u iskušenjima. Ali odakle početi?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehovina proročanstva o kraljevima

Jehova je preko proroka Danila predskazao uspone i padove svetskih sila.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Da li i ti poput Jehove ceniš vernu ljubav?

Šta se podrazumeva pod vernom ljubavlju? Šta učimo iz iskustva Osije i njegove neverne žene, Gomere?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Daj Jehovi svoje najbolje

Jehova ceni kada mu daješ svoje najbolje. Koju je žrtvu Jehova smatrao jednom od najvrednijih?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Živi za Jehovu,a ne za Satanin svet!

Život je dragoceni dar. Trudimo se da svoje talente koristimo da slavimo Jehovu, koji nam je podario život.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Prorokovaće vaši sinovi i vaše kćeri“

Kako možemo podupirati pomazanike u delu koje im je povereno?