Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | POSLOVICE 12–16

Mudrost je dragocenija od zlata

Mudrost je dragocenija od zlata
PRIKAZ

Zašto je mudrost tako dragocena? Zato što onaj ko je ima neće donositi loše odluke i sačuvaće život. Pored toga, ona pozitivno utiče na čovekovo raspoloženje, govor i postupke.

Mudrost nam pomaže da budemo ponizni

16:18, 19

  • Mudra osoba shvata da je Jehova najmudriji

  • Oni koji su uspešni u nečemu ili imaju veće odgovornosti naročito moraju da paze da se ne ponesu i uzohole

Reči mudrog čoveka su pozitivne

16:21-24

  • Mudra osoba se usredsređuje na pozitivne strane drugih i govori dobro o njima

  • Mudre reči su prijatne i slatke kao med, a ne grube i uvredljive