Životinjske žrtve su predočavale Isusovu savršenu žrtvu

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA novembar 2020.