Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | 1. JOVANOVA 1–5

„Nemojte voleti ni svet, ni ono što je u svetu“

„Nemojte voleti ni svet, ni ono što je u svetu“

2:15-17

Satana želi da se udaljimo od Jehove i za to koristi tri zamke ovog sveta. Kako bi nekome objasnio na šta se odnose izrazi:

  • „Želja tela“

  • „Želja očiju“

  • „Isticanje svog imetka“